DELA

Dags att välja väg

Dagens unga är morgondagens vuxna
Nu behöver vi välja väg. Jag blev intervjuad av 2 studerande nyligen och fick frågan om hur jag ser på arbetslösheten om 10 år ?
En bra och svår fråga som jag svarade att vi måste välja väg nu.

Vi har många i grundskolan som är i behov extra stöd. Till exempel har vi i högstadieskolorna över 50 elever med anpassad läroplan eller i specialklass.
Hur skall vi kunna hjälpa dem att komma in på en utbildning och sen få hjälp att genomföra sin gymnasiala utbildning ?
Årligen har Ålands yrkesgymnasium tagit emot ett antal elever som man tar in enligt prövning, dock är dessa platser begränsade vilket innebär att ett antal elever per år inte kommer in i studier.

Jag upplever att elever med särskilt stöd växer och vi behöver nu ta krafttag för dessa elever. Både i grundskola med också inom gymnasialstadiet.
Gör vi inte detta nu så är jag orolig för att vi kommer att få en ökad arbetslöshet bland våra unga framför oss och fler som hamnar i ett tidigt utanförskap . Vi måste välja väg nu. Vi behöver på allvar se alla dessa unga och deras behov av hjälp.
Göte Winé ( s )