DELA

Dags att se till småföretagande!

Vårt samhälle står och svajar ostadigt på toppen av en upp- och nedvänd kon. Vi måste tänka om och vända konen rätt väg så att vi står på en stadig grund. Vår samhällsstruktur och företagskultur är idag mångt och mycket anpassat efter några få storföretag så som Nokia mfl. Lagstiftning, regelverk och rapportering som ska medföra harmonisering och t.ex. minska risken för bedrägeri görs så omfattande att de stora företagen gynnas, då det är dom som har resurser och möjligheter att även fortsättningsvis hitta kryphål.

De som får betala för den stigande administrationen är de små företagen. För att vända på konen och skapa en ekonomisk tillväxt som är hållbar måste vi se till de små och medelstora företagens behov. De har den största tillväxtpotentialen både vad gäller sysselsättning och inkomster. Denna omställning kräver att vi ser till deras verksamhetsförhållanden och förenklar lagstiftning, regelverk och rapportering för dem. Det här görs inte på en kafferast, utan kräver ett gott samarbete politiker emellan, tillsammans med näringslivet. Vi behöver även trygga ledare som får sin omgivning att växa och utvecklas, för att lyckas!

Cecilia Jansson (MSÅ)

Riksdagskandidat