DELA

Dags att se hela bilden

Det har gått en månad sedan stadsstyrelsens majoritet beslöt att införa rivnings-, bygg- och åtgärdsförbud för Dennis & Macke ab:s två tomter på Kaptensgatan. Samtidigt beslöt man att tomterna skulle detaljplaneras i samråd med ägarna för att säkerställa att tomterna bebyggs i enlighet med de riktlinjer som stadsfullmäktige slagit fast för den pågående delgeneralplanen av centrum där de två aktuella tomterna ingår.

Mycket logiskt och ansvarsfullt med tanke på stadsfullmäktiges beslut om delgeneralplanering av centrum.

Den moderata gruppen i stadsstyrelsen och fullmäktige rasar och hotar majoriteten i sann Trumpanda.

Gör ni inte som vi säger så ska ni bort. Dessutom skriver man offentligen att både Park hotell och Magazintomten kommer att drabbas av byggförbud på grund av stadsstyrelsens beslut. Helt vilseledande.

Den 5 september kan man läsa i våra tidningar att Park beviljats bygglov eftersom deras planer sammanfaller med delgeneralplanens. Mycket logiskt och ansvarsfullt. Likaså kommer Magazintomten att byggas ut i enlighet med överenskomna planer.

Problemet är inte de seriösa fastighetsägare som för konstruktiva samtal med stadens berörda myndigheter om hur de kan bebygga sina tomter så att helheten eller det vill säga delgeneralplanens intentioner förverkligas.

Problemet är uttryckligen Dennis Jansson och hans sätt att bedriva affärer. Mitt i denna röra om rivningsförbud eller inte väljer tidningen Åland att göra ett personporträtt av entreprenören och nöjeskungen Dennis Jansson.

Intervjun är i flera avseenden informativ men saknar en kritisk uppföljning.

Således får Dennis breda ut sig om det ena och andra för att skylla sitt misslyckande med Rock-off i Mariepark på ”grannar med mycket pengar och politiker med stort inflytande”. Fakta är att Rock-off bedrevs i tre säsonger i Mariepark i strid med gällande stadsplan som stipulerade att Mariepark inte får förorsaka buller eller störning på omgivningen.

Detta borde Dennis Jansson ha noterat när han förlade Rock-off till Mariepark. Han struntade dock i detta och bokade sina artister i god tid före varje säsong. När tiden för Rock-off närmade sig kom konflikten varje år i dager men de ansvariga myndigheterna vågade inte stoppa Rock-off eftersom media och olika grupper bakom Dennis Jansson hetsade upp stämningen optimalt.

Historien upprepar sig nu med de två tomterna på Kaptensgatan. Moderaterna hetsar och hotar samtidigt som de säger sig försvara demokratin? Dennis Jansson vill riva för att komma i ett förhandlingsläge där han kan pumpa upp byggrätten på sina och Mackes tomter vilket hotar de hela delgeneralplanen. Utpressning kallas detta och är motsatsen till dialog.

I och med att stadsstyrelsen inlett en detaljplanering av Dennis och Mackes tomter kan processen gå vidare ifall de båda fastighetsägarna menar allvar. Samtidigt med detta har Dennis fått en stadsplan för Mariepark som motsvara hans önskemål. Planens förverkligande är krävande. Det är dags att visa verkstad i Mariepark.

Den 19 augusti hotar Dennis Jansson offentligen stadsstyrelsen med följande drastiska uttalande: ”Nu satan ska vi visa dem att de inte ska leka med andra människors pengar”. Det är med anledning av detta hot jag vill ge följande upplysningar för att hela bilden av Dennis Janssons affärer i Mariehamn ska bli synlig.

För att driva Rock-off har Dennis under årens gång mottagit sammanlagt 362 000 euro i bidrag från staden eller mariehamnarnas skattepengar om man så vill. Rock-off har gratis tillgång till Torget under tre veckor varje sommar. En förlust för staden under de gångna åren på ca 75 000 euro.

Till detta ska läggas stora kostnader under alla de år tjänstemän och konsulter försökt reda upp de svårigheter som uppkom som en följd av att Rock-off förlades till Mariepark.

Dennis har inte lämnats lottlös av staden och ingen har motarbetat honom.

Det är han själv som om och om igen försätter sig i konflikt med staden eftersom han inte vill följa gällande regler och överenskommelser utan ska ha särskilda förmåner och favoriseras på andras bekostnad. Att moderaterna ställer sig bakom allt detta är att driva partipolitiken för långt.

Det är inte utan att det börjar stinka av något som närmast kan beskrivas som korruption.

Barbro Sundback

Svar:

Man blir både ledsen, mållös och förvånad då man läser Barbro Sundbacks insändare. Att Barbro med så många år i politiken lyckas komma med så många felaktiga påståenden som berör så många olika områden är helt otroligt.

Barbro har suttit i en grupp som tagit fram ett förslag till delgeneralplan för centrum. I denna plan har Barbro och hennes kompisar bl.a. suttit och ritat in ”Town houses” på flertalet tomter i centrala Mariehamn mot tomtägarnas vilja. Av dessa tomter hittar man bl.a. Park. Att Park nu får bygglov är p.g.a. att dom följer gällande fastställda detaljplan som inte ens liknar Barbros och hennes kompisars påhitt.

Det som Barbro Sundback missat i sin iver är att det är precis det som Dennis & Macke Ab valt att göra. Vi har inlett bygglovsprocessen enligt gällande detaljplan, signerad Folke Wickström som är antagen av fullmäktige och vunnit laga kraft 19.10.1993. Detta har vi laglig rätt att göra och vi har inte begärt någon ny detaljplan av varken stadsstyrelse eller stadsarkitekt. Vi och vår bank har kontaktat stadsarkitektkontoret som intygat att vi har rätt att bygga nya hus i 3 fulla våningar på båda tomter. Att gällande detaljplan måste gälla är inget Barbro kan rå på eftersom det är här rättssäkerheten kommer in.

Skulle marknadsvärdet på redan detaljplanerade tomter plötsligt kunna förintas för att politiker tycker si eller så skulle varken banker eller försäkringsbolag kunna verka och veta vad som gäller. Det var därför jag regerade på hur diskriminerade vi blev och fick tvätta munnen med tvål efter uttalandet i tidningen.

Barbro tycker senare i insändaren att Dennis Jansson på något sätt borde be om ursäkt för att jag envist sett till att Mariehamns Stad kunnat stoltserat med att ha en stadsfestival 21 år i rad utan avbrott. Hon påstår felaktigt att den ordnades olagligt 3 säsonger i Mariepark fast det var lagligt 5 säsonger.

Hon glömmer bort att staden varit sponsor för festivalen de flesta år i någon form och fått värden i utbyte mot sponsorpengar. Jag gissar att Barbro aldrig hört talas om detta i sina Katrina projekt. Sedan tycker Barbro att staden gjort förlust då Rockoff har fått använda torget gratis!?

Nej fy skäms Barbro! Jag undrar om du överhuvudtaget har någon aning om hur mycket den verksamhet vi bedriver tillför Mariehamn? Känner du till att många företagare dubblar sin omsättning under rockoffveckan? Känner du till att besöksräknarna i Mariehamn har sin överlägset högsta besöksfrekvens under denna vecka? Känner du till att Mariepark Ab sysselsätter över 200 olika människor? Vi är även ett av Ålands främsta företag att sysselsätta och integrera nya ålänningar.

Att bedriva företag i Mariehamn är ingen dans på rosor men att bli beskylld för att vara utpressare, korrupt och mottagare av bidrag utan motprestation det får en att fundera på om det verkligen är värt att varje år riskera flera hundratusen euro ur egen ficka för att Mariehamn skall ha ett evenemang som turister och besökare kan räkna med.

Har du aldrig funderat på vilka signaler du och Mariehamn sänder ut då ni går in och våldtar små företagare som vill satsa och bygga enligt de regler som gäller för alla? Dagligen ser vi rubriker om flykten från Mariehamn. Kanske det är tid att ta vara på dom som vill satsa innan intresset helt tar slut.

Dennis Jansson