DELA

Dags att se framåt!

Nu kan jag inte vara tyst längre när vissa personer med allvarliga ord kritiserar Åda Ab. Ett bolag som flera organisationer var högst delaktiga i att bilda.

Vid grundandet av bolaget fördes också personal över från dessa. Högsta chefen, Vd:n, kom också över från en av de organisationer som var med i början. Precis som har beskrivits i media var IT-verksamheten både underbemannad och underfinansierad redan före Ådas tillkomst.

Lika sant är det att några satsningar på mer personal eller större ökning av finansieringen inte gjordes efter överföringen till bolaget. Det kanske däremot har gjorts nu efteråt i den egna organisationen. Så man kan tycka att det finns skäl för en och annan kritiker att se sig själv i spegeln och fundera riktigt ordentligt på vad och vem det är man kritiserar för eventuella gamla synder.

Nu har Åda en ny VD, i princip helt ny ledningsgrupp och majoriteten av styrelsen är ny. Bolaget har fått en omstart, ny styrfart och är på rätt väg. Åda har aldrig krävt eller ens önskat att all offentlig IT ska in i bolaget. Det enda vettiga är ju att endast samordna den IT och det stöd som ger positiva synergier och skapar mervärde för oss ålänningar.

För att klara av detta behöver alla aktörer medverka och samarbeta för att det ska lyckas. Ett framgångsrikt samarbete behöver en lösningsorienterad dialog där alla aktörer medverkar, visar varandra respekt och bidrar för att lyckas. Kritik är alltid värdefull när den framförs sakligt och i en dialog. Tillsammans tar man fram orsaker och de förbättringar som behövs både hos leverantör och hos kund.

Den ledning och personalstyrka som finns inom Åda i dag har bevisligen förbättrat verksamheten som kommer alla myndigheter och ålänningar till godo. Kundnöjdheten med Ådas bemötande har ökat och de senaste mätningarna visar på flera förbättringar inom olika områden. De första åren var turbulenta men nu är det dags att titta framåt. Bolagets ledning och personal har gjort ett fantastiskt jobb för att bygga en kultur som präglas av respekt, samarbete och kundfokus.

Det Åda jag numer känner erbjuder en trygg och positiv arbetsmiljö där man med nyfikenhet och ödmjukhet ser fram emot att samarbeta med kunder och aktivt driver utvecklingen framåt. Personalen förtjänar inte den negativa publicitet och svepande kritik som förs fram nu. Tvärtom. Ni förtjänar beröm och uppskattning, så tack alla i personalen och ni i ledningen på Åda. Ni gör ett riktigt bra jobb!

Petri Carlsson (M)