DELA

Dags att sätta ner foten

Ännu en kryssningssäsong går till ända med fartyg som inte tar sitt ansvar. Det kommer iakttagelser utifrån havsområdena att fartygen fortsätter att använda vårt hav till en kloak.

Mariehamn måste nu göra vad de kan för att stoppa detta. Beslut nu och rederierna vet vad som väntar till nästa kryssningssäsong.

Vi börjar med att neka de fartyg som inte har reningsverk ombord eller kan uppvisa att de tömt sina tankar i tidigare hamnar. Naturligtvis är de fartyg välkomna som använder våra möjligheter att ta emot avfallet, fast de är begränsade.

De rena fartygen skall erhålla bonusen av att få besöka Mariehamn och Åland.

Nästan 80 procent av de kryssningsfartyg som besöker Helsingfors lämnar smutsvatten i stadens avlopp. Åland har inte råd att användas till en kloakplats. De ”smutsiga” fartygen skall bestraffas/nekas tillträde till Åland.

Mikael Staffas

Lagtingskandidat för (Lib)