DELA

Dags att samarbeta och bygga upp ett KST

I en polemisk insändare rasar Runar Karlsson (C) över regeringens beslut över några kommunala förslag till sociala serviceområden och spetsar till sitt inlägg med att Godby missgynnas och att Mariehamn favoriseras. Mycket av detta ska man väl ta med en nypa salt och betrakta det som oppositionspolitik. Samtidigt är det lite sorgligt.

Runar Karlsson och jag jobbade fint ihop när förslaget till ett KST skapades. Jag upplevde Runars engagemang som uppriktigt och konstruktivt.

Bland annat lanserade Runar den solidariska finansieringen för att säkra alla klienters lika rätt till KST:s tjänster. I kommittén fick vi av sakkunniga en trovärdig redovisning av att personer med funktionsnedsättningar, kvinnor utsatta för våld och andra socialservicetagare behandlades olika beroende på hemkommun.

Med ett KST var vi överens om att klienterna oberoende av hemkommun skulle få likvärdiga sociala förmåner och professionellt bemötande. Ett stärkt barnskydd var en hjärtefråga för alla. Socialarbetarna lyfte då och fortsätter att understryka vikten av att barnskyddet sköts gemensamt för hela Åland.

Sedan vet vi alla hur det gick. När lagen skulle sjösättas stretade många kommundirektörer och kommunala förtroendevalda emot.

Centern i lagting och regering var mest känslig för motståndet och den kompromisslösning som nåddes var ett sätt att rädda det som räddas kunde. Några skärgårdskommuner har nu meddelat att de vill ha ett KST och då förfaller de lagliga alternativen för kommunerna att hitta fungerande socialvårdsområden som innefattar alla kommuner.

Med andra ord är det nu hög tid att alla ansvariga drar åt samma håll och samarbetar för att åstadkomma ett KST. Det är av livsviktig betydelse för många som är i behov av social service för att kunna leva ett självständigt och värdigt liv. De största grupperna är personer med funktionsnedsättningar. Det är fråga om flera tusen personers vardagliga trygghet och hälsa. Den utgångspunkten hade vi i den kommitté som tog fram KST. Jag önskar att du Runar kommer ihåg det fina resultat vi uppnådde för att göra livet lättare för medmänskor i vår närhet som drabbats av sjukdomar och funktionsnedsättningar.

Barbro Sundback (S)