DELA

Dags att Paf och Lr tar sitt ansvar

Nu har rättegången inletts mot den av bokföringsbyråns delägare som är oskyldig till bokförarens bedrägerier. Delägaren riskerar nu att förlora hela sin egendom och får sitt liv slaget i spillror om hon blir dömd att ersätta företagarna för den förskingring hon är oskyldig till. Medan den som begått brotta nu har “sonat sin skuld” och kan fortsätta sin brottsliga verksamhet om hon så önskar.

Är det inte dags att Paf och dess ägare, landskapsregeringen, nu tar sitt ansvar i bolaget och erkänner sin skuld i det som inträffat, och ersätter brottslingens offer för det som de förlorat? Hur kan landskapsregeringen och de politikerna som sitter i Pafs styrelse godkänna och acceptera att Paf brustit i sin övervakningsskyldighet, och tillåta att Pafs ledning sitter kvar i sina positioner efter det som inträffat? Och att de dessutom i vissa fall anser att de fortsättningsvis skall ha väljarnas förtroende så att de blir omvalda till de förtroendeuppdrag de har!

Skäms på er, och lär er ta ansvar.

Runa Lisa Jansson