DELA

Dags att öppna upp mot Sverige

Från och med den 1 augusti öppnade Danmark upp gränsen mot hela Sverige. De danska myndigheterna bedömer att smittspridningen i Sverige minskat tillräckligt under juli för att tillåta resor från alla delar av landet. Invånarna i gränsregionerna, bland annat Skåne, får resa in utan särskilda skäl. För inresande från övriga regioner krävs särskilda skäl eller minst sex bokade övernattningar i Danmark.

För Finland är det nu skäl att överväga att så snabbt som möjligt följa Danmarks exempel och öppna upp gränsen för resande mellan länderna. Det kan till exempel göras genom att tillämpa motsvarande regler som Danmark.

De nordiska länderna bör nu göra vad som göras kan för att hindra en splittring mellan länderna. Det nordiska samarbetet är starkt förankrat både bland invånarna och på en administrativ nivå och har i grunden inte rubbats av pandemin. I framtiden behöver vi ändå en bättre beredskap att hantera den här typens kriser tillsammans. I annat fall blir det nordiska samarbetet alltför urvattnat för att klara situationer som kräver snabba beslut.

Problemet med gränsen 8 fall per 100 000 invånare är att om vi benhårt håller fast vid den kan det bli svårt för svenskar att överhuvudtaget komma till Finland före vi får fram ett vaccin. Därför bör vi nu i likhet med Danmark gå in för en viss flexibilitet och inte bara titta på nuläget. Det som är viktigt är den nedåtgående trend som Sverige uppvisar och som också är den avgörande orsaken till att viktiga handelspartner som Danmark och Tyskland har valt att öppna upp gränserna.

Finlands utrikeshandelsminister Ville Skinnari betonade i en intervju i Helsingin Sanomat att det är viktigt för exportföretagen att vara snabbt på plats då handeln igen tar fart. För att företagen ska klara av det borde gränsen till Finlands andra viktigaste exportland Sverige öppnas. Många av Finlands viktigaste exportländer har stora problem med att få pandemin under kontroll vilket har en stor inverkan på ekonomin. För Finland betyder det att exporten till de övriga nordiska länderna blir viktigare än någonsin tidigare.

Finland har hittills klarat av pandemin genom att stänga ner och minska smittspridningen. Under hösten gäller det att hantera en eventuellt ny våg av pandemin och samtidigt få fart på ekonomin. Det ena får inte utesluta det andra. Jämfört med våra nordiska grannar gick Finland ekonomiskt betydligt sämre rustad in i coronakrisen. Nu behövs beslut som stärker sysselsättningen och exporten och skapar en dynamik i samhället som gynnar investeringar.

KJELL SKOGLUND

VD FINSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN