DELA

Dags att omvärdera vaccin?

Stämmer det att det aldrig någonsin har funnits bevis för att vaccin förhindrar sjukdomar och att inga vacciner har genomgått en vetenskaplig placebokontrollerad dubbelblindstudie? Vart försvann pesten och scharlakansfebern utan vaccin? Är det sunt att slentrianmässigt spruta in en massa främmande ämnen i till synes friska barn, mot eventuella sjukdomar? Följer man vaccinationsprogrammet har en fem månaders baby hunnit få femton vacciner, läkemedel.

I boken ”Vaccinationer: risker och skador”, av dr Mayer Eisenstein och Neil Z. Miller, finns diagram som visar att dödligheten i till exempel kikhosta, mässling och polio minskade radikalt av sig själv redan innan vaccinet infördes. Högre levnadsstandard och hygien? Bokens originaltitel: Make An Informed Vaccine Decision. Boken kan köpas på nätet. En annan bok, ”Vaccination – En förälders dilemma” av Greg Beattie, finns gratis till gänglig i två delar på webbadresserna www.klokast.se/kurs/Beattie1.pdf och www.klokast.se/kurs/Beattie2.pdf‎‎.

Varför får man inte allsidig info om vaccinernas negativa sidor även på rådgivningen? Där får man oftast bara höra att de enda biverkningarna som finns är lite värk och feber. Om vaccinerna verkligen var effektiva och säkra skulle det inte finnas någon anledning att undanhålla information eller försöka skrämma folk till att vaccinera sig eller sina barn. I bipacksedlar står denna text: ”Läs noga igenom denna bipacksedel innan ditt barn får detta vaccin. Den innehåller information som är viktig för dig.” Jag önskar att jag åtminstone hade fått bipacksedlarna automatiskt i min hand vid rådgivningen.

På FASS.se och Lääkeinfo.fi kan du söka fram bipacksedlarna till vaccin. Exempel på biverkningar listade i bipacksedlarna: feberkramper, allergiska reaktioner, inflammation/infektioner i de övre luftvägarna, öroninfektion, infektioner i mellanörat. Tydligen finns det ett samband mellan vaccin och att vissa bebisar ofta är sjuka.

”Använd inte Infanrix-Polio Hib: om ditt barn har fått neurologiska besvär inom 7 dagar efter tidigare vaccination med vaccin mot pertussis (kikhosta).” Källa: FASS.se, bipacksedel Infanrix-Polio Hib. I bipacksedeln från rådgivningen till Infanrix-Polio Hib och RotaTeq samt i bipacksedeln till Gardasil på FASS.se, står det att produkterna innehåller Polysorbat 80. Skriver man in ”Polysorbat 80” och ”infertilitet” i en internetsökmotor hittar man flera studier som skriver om ett samband. Plötslig spädbarnsdöd och autism nämns bland rapporterade biverkningar i bipacksedeln till DTaP-vaccinet Tripedia (www.fda.gov). I bipacksedeln för RotaTeq på FASS.se står följande: ”Liksom alla vacciner kan det hända att RotaTeq inte fullständigt skyddar alla barn som vaccineras, även när alla tre doser har tagits.” Är det då vettigt att riskera att alla barn utsätts för biverkningar?

Om man inte är medveten om alla biverkningar, hur ska man då kunna rapportera dem? Detta leder till en underrapportering av biverkningar. Hur många läkare tar biverkningar på allvar och rapporterar dem vidare? En biverkning kan synas genast eller om många år. Hur ska man då kunna veta vad vaccin har för biverkningar på lång sikt? I bipacksedeln för Synflorix på FASS.se står det dessutom att boosterdoser av Synflorix kan öka risken för biverkningar.

Även om de etablerade rekommendationerna att vaccinera skulle vara baserade på felaktiga grunder, så kan det ta åratal innan de ändras p.g.a. de enorma ekonomiska förluster det skulle leda till för läkemedelsjättarna. År 2013 går 31,1 miljoner euro av skattepengarna i Finland till vaccin. Källa: Social- och hälsovårdsministeriet, http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/-/view/1818824. År 2010 var fem vaccinföretag världens mest lönsamma läkemedelsföretag.

Vill du lära dig mer om vaccin? På sajten www.vaccin.me finns information om vacciner och deras biverkningar. På Youtube finns en föreläsning i 10 delar med fyrbarnsmamman Linda Karlström, född i Österbotten. Karlströms äldsta barn fick en allvarlig vaccinskada av första sprutan. Det är orsaken till att Karlström sedan dess gjort en djupdykning i den vaccinkritiska litteraturen. Jag rekommenderar även dokumentärfilmen ”Vaccine Nation” på Youtube. Läkare Suzanne Humphries från USA håller seminarium om vaccin i Tammerfors 23.11 och i Helsingfors 24.11.2013. För mer info: www.suzannesuomessa.fi

Det är frivilligt att vaccinera och det är alltid föräldrarnas ansvar oavsett om de väljer att vaccinera eller inte. Visst är det lättare att blunda och bara följa rekommendationer, men våra barn är värda mycket mer än så. I hopp om att alla får fatta ett välgrundat vaccinationsbeslut! Fördomar grundar sig på okunskap – tänk på det!
Martina Lampero