DELA

Dags att köpa aktier

Nyans emission rullar på och jag hoppas att alla gamla ägare tecknar aktier.
Nu får vi dessutom ett aktiekonstverk att hänga på väggen – tacka mig och en alert Nina Fellman – så alla borde kasta sig på teckningsknappen.
En sak är jag dock inte riktigt tillfreds med. Den som läser emissionsprospektet upptäcker att en majoritet av Nya Ålands styrelseledamöter inte äger några nyanaktier alls.

Så här är det i nyanstyret;
– styrelseordförande Jalle Danielsson har inga nyanaktier
– styrelsemedlemmarna Marika Sundqvist, Edgar Öhberg och Kaj-Gustaf Berg äger heller inga nyanaktier -styrelsemedlemmen Henrik Johansson äger 23 nyanaktier -styrelsemedlemmen Håkan Skogsjö äger 30 nyanaktier -styrelsemedlemmen Kenneth Sundlöf äger 30 och hans bolag Aluwood äger 100 nyanaktier.
Skam och skandal!

Så här får det inte vara. Styrelsens ordförande Jalle Danielsson ska naturligtvis äga minst 80-100 aktier i vårt bolag och resten av styrelseledamöterna åtminstone 30-50 aktier vardera. Kobbe Berg med lång erfarenhet av det ekonomiska storbolagslivet i Helsingfors kan säkert berätta om hur flera storbolag delvis betalar styrelsearvoden i aktier för att knyta styrelsemedlemmarna närmare bolaget. Jag hoppas ju att Nyans styrelsemedlemmar inte får några arvoden men att de har så mycket förstånd att de själva – för egna pengar – knyter sig närmare vårt tidningsföretag.
Vem ska tro på företaget och peta in ytterligare kapital om inte styrelsemedlemmarna själva har pengar i blöt?

Nu brinner det i knutarna om ni ska hinna visa att ni tar era styrelseuppdrag och emissionen på allvar. Eftersom ni fyra, Danielsson/Sundqvist/Öhberg/Berg, inte är ägare, får ni inte teckna nya aktier, emissionen vänder sig enbart till de gamla ägarna.
För att ni ska komma ur den pinsamma sitsen erbjuder jag mig att bli er bulvan; jag kan teckna de aktier ni tänker köpa och sedan sälja dem vidare till er.
Alternativet är att jag säljer fyra aktier – en åt er vardera – så att ni snabbt blir ägare och kan delta i emissionen.

Och Henrik Johansson, 23 aktier är för lite. Med din bakgrund på Nyan – och din nuvarande lön – borde du teckna nya aktier nu. Det här påpekar jag vänligt för säkerhets skull eftersom jag vet att du kan vara lite dumt sparsam. Tänk på konstverket som du kan hänga på väggen!
Med vänliga emissionshälsningar
Mosse Wallén
(40 aktier i en fyrapersonersfamilj som tillsammans äger 140 nyanaktier och har tecknat några till)