Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Dags att komma överens

Under den senaste mandatperioden har utvecklingen i Mariehamns centrum stått stilla. En bidragande orsak är arbetet med en ny delgeneralplan. Genom samarbete mellan politiker, tjänstemän och fastighetsägare kommer vi att nå målet, ett levande centrum i Mariehamn. Vi tycker att man kan ta bort p-normen, samarbeta mer kring parkeringsgrottor/parkeringshus, få färre infarter, och kanske ha ett gemensamt parkeringsbolag. Vi vill se över regelverket för parkering, tidsbegränsningar, parkeringsområden så att tillgängligheten är god. Då kan kunder handla eller besöka ett café utan att få lapp på rutan. Det är fastighetsägarna som skall bygga lokaler, inte staden. Tillsammans måste vi skapa en stabil grund för de som vill utveckla staden, inte hindra dem. Vi har många duktiga företagare i Mariehamn som kämpat i motvind för länge, det är dags att komma överens om vi skall få en utveckling.

BJÖRN-E ZETTERMAN (LIB)

MICHELE FERRARI (LIB)

ROBERT SÖDERDAHL (LIB)