DELA

Dags att jobba framåt

Liksom alla andra har jag läst om tre-skifteskalabaliken inom Mariehamns äldreomsorg.

Jag är förvånad att man gång på gång gör förändringar utan att diskutera det med personal eller till fullo informera politikerna.

På ett socialnämnds-möte bara en eller två veckor före ordern om tre-skifte kom så sade man att man funderade på en anpassningsplan, och innan någon riktigt hunnit sätta sig in i den sätter förvaltningen igång processen.

Redan under mitt första år i stadspolitiken, 2007 så talade vi om de kommande pensionsavgångarna, om vikten av att hitta personal till omsorgen. Något vi konkurrerar med alla närområden, inte bara andra åländska kommuner med.

Och vi sade då att enda sättet för Mariehamn att klara sig i konkurrensen var att vi måste få ett rykte om att vara den vänligaste och effektivaste arbetsgivaren, som verkligen tog hand om sin personal.

Men om man ser vad som hänt sedan dess så har vi betett oss helt annorlunda. Förvisso, en del av problemet var stålbadet vi gick igenom efter att bankerna hade sänkt den internationella ekonomin, vi jobbade oss igenom de svåra åren 2011-14 genom att inte anställa nya människor när andra gick i pension, men den tiden är över nu.

Sedan dess har staden gått mycket bättre, det finns möjlighet att nu satsa framåt, starta upp uppsökande hemtjänst och verkligen göra förebyggande arbete inom omsorgen.

Men det kräver också en förvaltning som har viljan att bygga upp något och inte rasera förtroendet både bland våra arbetstagare och de som bor på boendena.

Vi måste ta tag i detta, det är i år och nästa år som det finns pengar fixa det som är trasigt.

Mariehamn förtjänar att ha den servicenivå vi har haft, och gärna lite bättre. Vi ska inte göra misstaget att jämföra oss med kommuner på fastlandet som har sämre vård. Vi ska vara ledande både på vård och personalpolitik.

Bara så kan vi komma upp ur svackan och bygga en omsorg som folk vill jobba med och förbättra.

Låt oss politiker nu sätta ner foten och förklara att omsorgen måste rustas upp igen.

Igge Holmberg (S)