DELA

Dags att inse psykiskt funktionshindrades behov

Lagstiftning är den snabbaste vägen att undanröja diskriminering. För de funktionshindrade finns handikappservicelagen. Den finns till för att säkra att gravt funktionshindrade människor skall ha förutsättningar att leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt. I dag tillämpas den mest bara för de fysiskt funktionshindrade då det saknas förståelse för de psykiskt funktionshindrades behov.

Kommunerna ansvarar för tillämpningen av handikappservicelagen. Då okunskapen är stor går de psykiskt funktionshindrade ofta miste om sin subjektiva rätt till t ex stödboende. Som en följd av detta finns det psykiskt funktionshindrade som bor på institution eller i ohållbara situationer hos nära anhöriga. De som inte kan vara kvar på institutioner eller kan leva hos anhöriga, lever många gånger i misär i egna lägenheter där följden av isolering och otillräckligt stöd blir att grannar blir störda och återkommande intag på mentalsjukhus är vanligt. Kommunerna måste börja ta sitt ansvar.

Det är därför med bestörtning som jag läser att Mariehamns stads socialnämnd föreslår att man drar in nattbemanningen på stadens enda handikappserviceboende för psykiskt funktionshindrade.
De psykiskt funktionshindrades behov handlar väldigt lite om hjälp med städning, tvätt, matlagning och väldigt mycket om tryggheten i att det finns någon där som kan stödja dem i deras mående. För den här gruppen är nätterna värst. Att lämna dem ensamma då kan inte få annat än förödande konsekvenser.
Att tro att en okänd person från hemvården som tittar in en stund eller en okänd röst i Grelsby telefonjour är till hjälp då nöden är som störst är enbart naivt. Okända människor ger ingen trygghet.

Mig veterligen har man åtminstone varken i Sverige eller i Finland obemannade gruppboenden för denna målgrupp. Av den enkla anledningen att bemanning skall finns på plats då de funktionshindrade behöver den. Det vill säga dygnet runt.
Just nu tittar man bara på hur mycket pengar man kan spara på att dra in nattpersonalen. Ingen har gjort en konsekvensbedömning av de boende.

Handikappboende är en subjektiv rätt. Följ lagen. Ta reda på de verkliga behoven. Sluta diskriminera.

Eva Ringwall
Styrelsemedlem i
Ålands psykosociala intresseförening Reseda r.f.
Psykosociala förbundet i Finland
Nordiska föreningen för social och mental hälsa