DELA

Dags att införa parkeringsavgifter

Peter Enberg med flera påpekar i sin insändare den mycket prekära situationen som är följd av Mariehamn stads parkeringsnorm. Parkeringsnormen är föråldrad och för sträng. Normen kräver en bestämd, hög antal parkeringsplatser, vilket byggarna i staden ska ovillkorligen följa. I regel finns inte tillräckliga ytor för platserna på egen tomt, så man är tvungen att bygga underjordiska parkeringshallar.

Detta blir orimligt dyrt och konsekvensen är att praktiskt taget all exploatering och nybyggverksamhet i stadens centrum har upphört.

Enligt olika uppskattningar och utredningar är nyttjandegraden av stadens parkeringsplatser 30-50%. Det är således helt rätt att kräva att parkeringsnormen lättas och i brådskande ordning. Jag lämnade redan 27.03.2012 in en motion till stadsfullmäktige för en reviderad parkeringsnorm, med samma motiveringar som Peter Enberg hänvisar till.

Motionen innehöll till och med den radikala lösningen att helt slopa normen. Då kunde fastighetsägarna och byggarna bestämma vilka och hur många parkeringsplatser behövs efter marknadsvillkoren. Då varande stadsutvecklingsnämnden med Donny Isaksson som ordförande gav stöd åt förslaget, men motionen kom aldrig till behandling i nämnden.

Alternativet , presenterad i min senaste motion 24.04.2018, om att ersätta kraven på ett antal parkeringsplatser, helt eller delvis, med så kallad bil-pool (fordon för gemensam bruk med dagens mobil- och IT-teknik) kunde även förverkligas samtidigt när normen lindras. En bil-pools fordon motsvarar ca. fem parkeringsplatser.

Om kravet samtidigt ställs på el-drivna bilar, motarbetar staden effektivt klimathotet och i allmänhet minskar antalet bilar i stadstrafiken. När parkeringsnormen ”öppnas”, som man kallar det när lagstiftning ändras, bör man på samma gång bjuda flera alternativ, vilka är ekonomisk och miljömässigt smarta samt hälso- och trivselfrämjande.

Mariehamns skattebetalare står för hela den finansieringen som infrastrukturen för trafiken kräver. I rättvisans nämn borde bördan delas också med alla andra användare, pendlare och turister med flera.

Det vore dags att införa parkeringsavgifter för att i princip rikta kostnaderna till användarna. Det finns också i staden en del icke-användare, så som cyklister och fotgängare, som inte är i behov av parkeringsplatser. Konceptet med parkeringsavgifter behöver inte för sig själv bli en kostsam affär med anskaffandet av parkeringsautomater och övriga tekniska apparater.

Med P-årsavgift via tillämpning av parkeringsskivan, kunde man införa en miljöavgift till bilisterna, därav medel öronmärks på sådana infrastrukturella lösningar vilka gynnar miljön och motarbetar klimathotet. Systemet gynnar särskilt samåkning. Förslag om sådant system lämnades in redan under stadsdirektör Edgar Vickströms tid.

Förslag till lösningarna finns, nu behövs politiskt mod och beslut!

RAULI LEHTINEN

FULLMÄKTIGELEDAMOT