DELA

Dags att införa ett internationellt pantsystem

I dag (15.01.2019) är det exakt 10 år sedan när Nordiska Ministerrådets Gränshinderforum sparkade igång projektet ett nytt nordiskt pantsystem för dryckesemballage i Köpenhamn.

Jag hade några år tidigare hittat Kommerskollegiets rapport ”Samordna retursystemen för dryckesförpackningar inom EU/EES”. De säger i rapporten att ”Pantclearingen borde administreras av en särskilt utsedd instans som garanterar konkurrensneutrala ramvillkor”. Larserik Häggman, som då var generalsekreterare för föreningen Pohjola-Norden i Finland tog det hela vidare för han var medlem i det nygrundade Gränshinderforum inom Nordiska Rådet – Nordiska Ministerrådet med minister Ole Norrback som ordförande.

Vad har hänt efter det första mötet? Jan Rehnberg före detta vd för Returpack/Pantamera i Sverige fick i uppdrag att utreda möjligheterna för att förverkliga ett nordiskt pantsystem. Vi var skeptiska till utredaren i den bemärkelsen att kan han hålla sig neutral och vi fick tyvärr rätt i vår bedömning.

Han tog inte ens upp Kommerskollegiets rapport i sin slutrapport utan konstaterade att det var omöjligt att genomföra projektet rent tekniskt samt att det skulle vara för dyrt i jämförelse med den verkliga nyttan. Han ”glömde” naturligtvis bort att nämna att det nuvarande upplägget för pantsystemen på nationell nivå är i sig själva gräns- och handelshinder likaså att det blir outtagen pant för ca 1 miljard kronor/100 miljoner euro årligen.

Under 10 år har det alltså blivit cirka 10 miljarder kronor/1 miljard euro pant outtagen. Man bygger/driver otroligt många pantsystem för sådana belopp men det ”glömde” herr Rehnberg såklart bort att nämna med ett ord.

Parlamentarikerna i Nordiska Rådet däribland åländska Raija-Liisa Eklöw godkände inte Rehnbergs slutsats utan ansåg att projektet bör förverkligas och gå vidare. En ny utredning startades och denna gång av Copenhagen Economics. De multinationella bryggerierna har fått styra projektet och deras inflytande över de enskilda regeringarna i de nordiska länderna är skrämmande.

Trots otaliga uppmaningar från parlamentarikerna i Nordiska Rådet till regeringarna så har ingen regering i de nordiska länderna ens tagit upp ärendet, skrämmande! Branschen vill såklart inte ge någon insyn och de vill fortsätta kontrollera de enskilda ländernas dryckesmarknad.

Efter många svängar och motgångar genom åren så lade ”Utskottet för ett hållbart Norden” ned arbetet i protest senaste sommar för att regeringarna inte gör något i ärendet. EU har också gjort en utredning under denna period ”Options and Feasibility of a European Refund System for Metal Beverage Cans” där man efterlyser ett systemupplägg för pantsystem som skulle föregå som exempel för länder i Europa som vill införa pantsystem.

Det finns alltså en beställning på ett neutralt pantsystem för dryckesemballage men Norden vill inte föregå med gott exempel och erbjuda EU en sådan plattform? Nu har EU förstärkt kravet på insamling av PET-flaskor inom de närmaste åren så nu om aldrig borde man agera, eller hur? Varför ej exportera nuvarande pantsystem?

Nej det kan man inte för de fungerar enbart på nationell nivå vilket är helt emot EU:s grundprincip för att varor och tjänster skall flyta fritt inom unionen. Varför detta inte gäller de nordiska länderna/dryckesvaror kan man ju fråga sig?

Vi står fast det vi lovade för över 10 år sedan att vår neutrala plattform för övervakning/kontroll av pantbelagt returmaterial forfarande står till förfogande.

Kanske nu på tiden att göra något för moder jord kräver åtgärder och de fina talens tid är definitivt förbi. Nu är det enbart hårt arbete på alla nivåer som gäller och vi är redo att starta upp.

KRISTER A. MARTELL