DELA

Dags att höja vårdpersonalens löner!

De genomsnittliga löneskillnaderna mellan kvinnor och män per arbetad timme är orimligt stora, vilket till stor del beror på att traditionellt manliga yrken och traditionellt kvinnliga yrken värderas olika. Många män arbetar inom tekniska branscher där lönerna är höga. Många kvinnor arbetar inom vård och omsorg där lönerna är betydligt lägre. Att kvinnor har långa utbildningar, komplicerade arbetsuppgifter, stort ansvar för andra människor och en tuff arbetsmiljö påverkar inte lönesättningen. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män förblir stora. Det brukar sägas att löneskillnaderna mellan kvinnor och män måste utjämnas – så står det t.ex. i landskapsregeringens regeringsprogram 2011-2015, men när någon föreslår konkreta åtgärder för att utjämna löneskillnaderna, då blir det protester.

År 2003, när Tehys fackavdelning på Åland krävde högre löner inom vården samt varslade om strejk, var reaktionen från Ålands landskapsstyrelse att Tehy inte borde kräva så höga löner utan ta hänsyn till landskapets budgetunderskott och begränsade ekonomiska utrymme. Strejken ledde till en kompromisslösning där vårdpersonalen visserligen fick lite högre lön, men inte alls så mycket som Tehy från början hade sagt var nödvändigt.

Efter strejken sades det att landskapsstyrelsen skulle driva ett arbetsvärderingsprojekt för att göra lönerna rättvisa. Projektet pågick 2004-2005, men sedan beslutade landskapsregeringen att projektet skulle läggas på is med hänsyn till landskapets ansträngda ekonomi. Ett nytt arbetsvärderingsprojekt bedrevs 2008-2009 men avbröts, med hänvisning till finanskrisen, innan projektet var klart. Så där håller det på.

Det är inte bara de senaste 11 åren som det har sagts att ekonomin är för dålig för att kvinnogruppernas löner ska kunna höjas. De som arbetat länge inom vården har fått höra i 40 år att det är nödvändigt att ta hänsyn till ekonomin och att lönehöjningar för vårdpersonal måste vänta till dess att ekonomin tillåter att kostnaderna ökar. FN-organet ILO, som utfärdade en konvention år 1951 om lika lön för kvinnor och män för likvärdigt arbete, har arbetat i 63 år för att konventionen ska efterlevas, men inte händer det någonting.

Nu undrar vi – kommer ekonomin någonsin att bli tillräckligt bra för att det ska anses möjligt att utjämna löneskillnaderna mellan kvinnor och män? Hur länge kan löneskillnaderna få kvarstå med motiveringen att det skulle bli för dyrt att ge kvinnor samma lön som män får? Vi har väntat länge på en utjämning av löneskillnaderna, men efter så här många år vill vi faktiskt inte vänta mer.
Erica Norell-Eriksson, ordförande vid Tehys fackavdelning på Åland r.f.
Katinka Holmström, styrelsemedlem vid Tehys fackavdelning på Åland r.f.
Sara Karlman, organisationssekreterare vid Tehys fackavdelning på Åland r.f.