DELA

Dags att gå vidare i relationen till Finland

Det står nu svart på vitt att Finlands regering helt utan dialog med Åland ensidigt vill lagstifta om en ändring av klumpsumman som är den viktigaste finansieringskällan för den åländska välfärden. Det bekräftar med all tydlighet att Finland saknar såväl intresse som respekt för Ålands möjlighet att utvecklas som en del av den gemensamma staten.

Det svenska språkets ställning nedmonteras i rasande takt, överenskommelser och handslag om vindkraft och utvecklad ekonomisk politik bryts öppet och likgiltigt, och nu ska vi dessutom tvingas bli av med en stor del av våra surt förvärvade skattemedel.

Åland har inte längre råd att underkasta sig det finska enväldet där vår internationellt garanterade rätt till språk, kultur och självstyre medvetet ignoreras.

Vi är ett företagsamt, växande och internationellt örike med ett viljestarkt folk som har förmåga att se möjligheter där andra ser hot och problem. På många sätt motsatsen till det Finland vi ser utvecklas idag.

Istället för att låta den finska staten frånta oss rätten att fortsätta utvecklas som det goda samhälle vi än så länge är måste vi konstatera att vi har allt att vinna på att sköta våra egna angelägenheter och ta oss ur den finska tvångströjan som så uppenbart förstör relationen till det finska folket.

Det bästa vi kan göra för att skapa naturliga och hållbara vänskapsband mellan Åland och Finland är att börja umgås som självständiga grannar med vänlig respekt för varandras folk och integritet. Det har vi trots allt goda erfarenheter av i Norden. Norge och Sverige gjorde det år 1905 och Island och Danmark likaså år 1944, båda med långsiktigt goda resultat.

Det självstyrelsepolitiskt sluttande plan Åland befinner sig på nu inser nog innerst inne allt fler ålänningar det ohållbara i. Ålands folk borde nu samla sig och ge sina politiker mandat att inleda diskussioner med Helsingfors om en självständighetsprocess. Till det behövs dock mer kunskap och viljekraft än vad dagens politiska etablissemang kan erbjuda och det är därför helt avgörande att hela det åländska samhället sluter upp och bidrar i arbetet.

Att vi börjar ta fullt ansvar för vår egen framtid är nu det enda sättet att undvika ständigt återkommande onödiga konflikter om pengar och språk och ge oss verkliga möjligheter att utvecklas på egna villkor efter våra egna behov.

Ålands Framtid

Axel Jonsson, ordförande

Brage Eklund

Peggy Eriksson

Ove Andersson

Anders Eriksson

Magnus Jansson

Hanna Segerström

Gunder Andersson

Pia Eriksson

Zacharias Kalm

Rolf Granlund

Jonny Landström

Andreas Qvarnström

Ingegerd Wickström

Stig Kottelin

Leo Pahlman

Mia Schütten

Per-Erik Wickström

m.fl.