DELA

Dags att #följauppmetoo

Under hösten 2017 gick #metoo som en löpeld genom samhället runt om i världen också på Åland. Vi såg i sociala medier hur kvinnor delade med sig sina berättelser om sexism, sexuella trakasserier och övergrepp. I december arrangerades en manifestation på biblioteket som berörde många. På metoo.ax kan man fortfarande ta del anonymiserade vittnesmål.

För att alla vittnesmål skulle komma fram har somliga riskerat sin anställning, andra sina relationer eller till och med sitt liv och då har vi ändå bara hört en bråkdel då många fortfarande är tysta om sina upplevelser.

Vittnesmålen har inte bara visat på omfattningen av trakasserier och sexuellt våld utan även på våldets konsekvenser med risk för utebliven karriär, för ekonomiskt beroende av sin förövare, för psykisk och fysisk ohälsa och för att offren genom till exempel ”vicitim blaming” tystas i media och på politiska arenor.

Metoo på Åland har ett tydligt mönster, som är samma i andra upprop, det är att förövarna är män. Män från alla samhällsklasser och i alla åldrar, män med olika bakgrund och med olika livssituation. Det är män som förgriper sig på kollegor, partner, vänner och främlingar.

Nej inte alla män, men det är män. De vi också kunde se är att de som är mest och värst utsatta är de som utöver att de är kvinnor också t ex är unga, har någon funktionsvariation, mår dåligt, var i underordnad ställning på en arbetsplats eller på annat sätt hade en svagare ställning i vårt samhälle.

#Metoo på Åland öppnade den tystnadskultur som finns, men antalet anmälningar är relativt lågt på Åland, och vi vet från kampanjen att mörkertalet är stort. Jämställdhet, kvinnors trygghet och rätten att leva i ett samhälle fritt från sexism, sexuella trakasserier och övergrepp måste stå högt på dagordningen och prioriteras. Det händer för lite.

Hur ska ni #följauppmetoo och arbeta framöver för att få ett slut på sexism, sexuella trakasserier och övergrepp. Vilka strategier och åtgärder har de politiska partierna, skolorna, föreningarna, arbetsgivare, fackföreningar för att garantera trygga och säkra arbetsplatser, fester och annat?

Den 8 december mellan 14 och 16 är du välkommen till biblioteket i Mariehamn då sätter vi fokus på #följauppmetoo

ÅLANDS FEMINISTPARAPLY