DELA

Dags att följa lag och/eller avtal

Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland, FOA-Å rf och Tjänstemannaorganisationerna på Åland, TCÅ r.f. håller i sak med stadens socialnämnds ordförande Westmark och äldreomsorgsledare Körkkö dvs. att ledningen inom äldreomsorgen kan införa treskiftsarbete och arbetsrotation.

De anställdas arbetsavtal är så öppet skrivna att möjligheten finns.

MEN: Något vi dock starkt reagerar mot är att arbetsgivaren inte följer lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och som gäller för de arbetsavtalsanställda på Åland. Redan i lagens första paragraf kan vi bland annat läsa att syftet med lagen är ”att ge arbetstagarna möjlighet att i samförstånd med arbetsgivaren delta i utvecklandet av kommunens verksamhet och ge arbetstagarna möjlighet att påverka beredningen av beslut som gäller deras eget arbete och arbetskollektiv samt att samtidigt främja ett gott resultat i fråga om den kommunala serviceproduktionen och kvaliteten på arbetstagarnas arbetsliv.”

Vidare i samma lag har vi i paragraf 4, ärenden som behandlas i samarbete. För tjänstemän har vi ett tjänstekollektivavtal om samarbete som i stort följer lagens skrivningar.

Det ska aldrig vara så att en anställd får läsa om den egna arbetsplatsens planer i tidningarna eller får höra det i radion. Inte ens våra förtroendemän blev kontaktade av äldreomsorgsledningen.

Ifall en arbetsgivare önskar skapa ett ordentligt förändringsmotstånd då gör man ändringar utan samarbetsdiskussioner.

Nu är inte Mariehamns stad dessvärre den enda som inte alla gånger följer lag och/eller avtal. FOA-Å och TCÅ kan konstatera att då det gäller bolagiseringen av Högskolan fick personalen ta del av planerna någon timme innan presskonferensen. Inte heller där involverades förtroendemännen på förhand. Snälla, gör inte samma misstag som då ÅDA bildades.

Anställda är inga schackpjäser som bara flyttas utan diskussion. Vi har ett samarbetsavtal för anställda vid Ålands landskapsregering som det finns all orsak att följa.

Undertecknade skulle även ha ett och annat att säga ur klient- och anhörigperspektiv då det gäller äldreomsorgen men vi är nu allvarligt oroade över hur personalen ska kunna kombinera arbete med privatliv samt finna arbetsglädje och motivation att fortsätta det fina arbete de utför då inte ledningen idag talar med dem.

ANNE-HELENA SJÖBLOM
ORGANISATIONSSEKRETERARE, FOA-Å RF

MARIE-SUSANNE STENWALL
VERKSAMHETSLEDARE, TCÅ R.F.