DELA

Dags att börja jobba konstruktivt

Det är svårt att bemöta Harry Janssons (C) föraktfulla insändare i måndagens tidning på något anständigt sätt. Jag vill faktiskt inte ens försöka.

Vi har olika åsikter om kommunreformen, men jag vill ändå tro att vi alla förtroendevalda, i lagting, i kommuner och regering vill det bästa för Åland och dess invånare. Det tycker jag förtjänar ett mått av respekt och saklighet.

Den analys som legat till grund för arbetet med kommunreformen är fortsatt relevant:

1. Landskapets och kommunernas ekonomi är kommunicerande kärl. Det finns inget överdåd, och det kommer inte heller att finnas i framtiden. Det man ger till en del av den offentliga ekonomin måste tas från en annan. Inom landskapet sköts vår självstyrelses hela förvaltning, vår hälso- och sjukvård, vår infrastruktur och vår gymnasieskola. Det kommer att kosta, och det är viktiga saker som ingen vill spara på.

2. Kommunerna är för små för att effektivt kunna sköta sin förvaltning, rekrytera bra personal och leva upp till de krav som ställs till exempel i ny socialvårdslagstiftning.

3. Det finns brister som inte kan lösas med mera pengar till kommunerna, även om sådana medel fanns att tillgå i obegränsad mängd.

4. En administrativ reform är inte ett övergrepp. Inte heller är det våld att utöva lagtingets lagstiftningsmakt.

5. Den föreslagna uppdelningen i Södra Åland, Norra Åland och Skärgården är rimlig och logisk och följer tidigare etablerade samarbetsmönster. Den inkluderar alla, och lämnar ingen utanför.

Vi har stora utmaningar framför oss i kommunerna. Vi ska se till att våra äldre får en bra och trygg ålderdom, att våra barn får en bra start i livet, att de som av olika orsaker har det tufft behandlas värdigt och rättvist.

Vi ska göra en stor, tung omställning till ett grönare och mer hållbart Åland, och också där måste kommunerna vara med – och samarbeta. För det behövs verklig handlingskraft, mod och kloka beslut.

Jag vill inte ägna mer tid åt pajkastning och elakheter. Jag vill jobba framåt, med alla som vill. Om den väg landskapsregeringen valt inte bär ända i mål (och jag är säker på att många problem ännu kommer att förmörka horisonten), då får vi jobba vidare en annan väg, men framåt ska vi.

De utmaningar vi försöker lösa kommer inte att försvinna.

NINA FELLMAN (S)

KANSLI- OCH KOMMUNMINISTER