DELA

Dags att avskaffa arvs- och gåvoskatten

Finland bör gå den väg som Sverige och Norge redan gått och avskaffa arvs- och gåvoskatten. Sverige avskaffade skatten år 2004 under Göran Perssons regering. I Norge avskaffades skatten år 2014.

För de flesta känns det orimligt att egendom förvärvad med beskattade pengar beskattas ännu en gång då den ärvs. Det är inte heller ovanligt att arvingar tvingas sälja av den ärvda egendomen för att ha råd att betala arvsskatten.

Markområden eller holmar som varit i familjers ägor i generationer, utan att man tänkt på dess ekonomiska värde, kan tvingas säljas eftersom de, vid ett arv, får ett uppskattat ekonomiskt värde som man måste betala arvsskatt för. Det har alla inte råd med.

Under riksdagsperioden har flera personer kontaktat mig för att berätta hur arvsskatten försatt dem i problem. Ett exempel är hur en familj förlorade sin pappa i ung ålder.

Mamman och barnen ärvde pappan. Barnen i tjugoårsåldern studerade och hade så klart inte några extra pengar för att kunna betala arvsskatt på tusentals euro. Därför tvingades de att ta lån, och skuldsätta sig, för att de skulle kunna betala sin andel av arvet för att mamman skulle kunna bo kvar i det hus de byggt själva med egna händer och egna pengar. Det finns många liknande exempel som visar på arvsskattens oskälighet.

Arvs- och gåvoskatten bör därför slopas och ersättas med en skatt på överlåtelser enligt svensk modell. Det skulle också underlätta för generationsväxlingar i företag.

Många familjeföretag står inför generationsväxlingar. Företagen har en mycket stor samhällseffekt då de investerar, anställer och betalar skatt. Samhället bör därför befrämja generationsväxlingar så att den nya generationens familjeföretagare inte behöver påbörja sitt värv skuldsatta över öronen.

En sådan förändring skulle sannolikt också ge dynamiska effekter som på sikt skulle hämta in mer pengar till statskassan, då det ökar möjligheten att utveckla och investera. Generationsskiften i familjeföretag skjuts idag ofta upp och företag läggs i flera fall ner på grund av arvskatten. Det gör också att våra familjeföretag hamnar i en försämrad konkurrenssituation än de i Sverige och Norge.

Ett rättvisare system skulle därför vara att beskatta först om och då ett arv säljs, som i Sverige. På så vis skulle förändringen inte heller blåsa hål i statsfinanserna, vilket är viktigt för att ändringen ska kunna genomföras.

Det finns en ytterligare rättviseaspekt i att avskaffa arvs- och gåvoskatten. I Finland har media uppmärksammat fall där mycket förmögna människor skatteplanerat bort arvsskatten, bland annat genom att skriva sig utomlands. Ett slopande av arvs- och gåvoskatten skulle ta bort dylik skatteplanering och göra att vi skulle få ett system som blir lika och rättvist för alla.

En persons arbete beskattas genom hela livet. Arbetsgivaren betalar avgifter, man betalar skatt på sin lön och skatt när man använder lönen. Att arvingarna mitt i sorgearbetet tvingas betala skatt på egendomen en gång till är oskäligt. Finland bör därför följa Sverige och Norge och avskaffa arvs- och gåvoskatten.

Det är något jag vill fortsätta arbeta för under nästa riksdagsperiod.

MATS LÖFSTRÖM
ÅLANDS RIKSDAGSLEDAMOT

RIKSDAGSKANDIDAT

<”Byline tfn”>