DELA

Dags att avgå Christenbrunn

I den svenska kommunallagen sägs följande om revisorernas objektivitet: ”Revisorerna slår vakt om att uppdraget genomförs objektivt genom att de är partipolitiskt neutrala i uppdraget. Det innebär att de inte granskar och prövar utifrån partipolitiska grundvalar och driver partipolitiska porcesser”.

Ordförande för stadens revisorer Jack Christenbrunn säger sig utföra sina granskningar efter eget gottfinnande i allmänhetens tjänst och så vidare. I praktiken har detta egna gottfinnande i allmänhetens tjänst bestått i osakliga och nedsättande omdömen om socialdemokrater och särskilt om stadsstyrelsens viceordförande Sara Kemetter. Christebrunn anser att socialdemokraterna angriper honom med byxorna nere och påstår att Sara Kemetter äger vissa likheter med Turkiets Erdogan.

Efter valet 2015 var det dags för stadsfullmäktige att tillsätta revisorer för att granska stadens handel och vandel. I det sammanhanget framhöll jag att förslaget att utse Christenbrunn inte hade mitt stöd. Före valet förde Christebrunn nämligen en insändarkampanj mot socialdemokrater och särskilt Sara Kemetter.

I ett skede, närmare bestämt den 9 oktober 2015, lovade Christebrunn i en insändare att han: ”under inga omständigheter kommer att göra anspråk på ytterligare ett mandat ” eftersom han ansåg sitt revisorsarbete totalt meningslöst.

Jack Christenbrunn har inte skött sitt revisorsuppdrag partipolitiskt neutral. Han har om och om kränkt Sara Kemetters heder och han är inte att lita på eftersom han inte infriat det löfte han offentliga avgav i oktober att inte ställa upp som revisor under denna mandatperiod.

Det är hög tid att Christenbrunn ser sig själv i spegeln och gör allmänheten tjänst och avsäger sig sitt uppdrag som ordförande för stadens revisorer.

Barbro Sundback (S)