DELA

Dagis- en bra affär

I USA är sannolikheten att barn från lågutbildade föräldrar skall gå ut skolan bara en tiondel så hög som att barn till högutbildade föräldrar gör det. På så vis går även fattigdom i arv.
Ett sätt att motverka detta är att få föräldrar att förstå vikten av det kulturella kapitalet.
Jämför man två barn från familjer där den enes föräldrar haft tid, ork och intresse att läsa för sitt barn så kommer det till skolan med sex-sju års försprång av det kulturella kapitalet.
Detta hjälper till med läsförståelse, problemlösningar och socialt beteende.
En enorm fördel att ha med andra ord.

Detta kan även knytas till att lära sig koderna för läsförståelse, vilket motverkar det stora samhälleliga problemet med ungdomar i utanförskap. I Sverige räknar man nu med att hela 18% av 15-åringarna inte har den mest grundläggande förmåga att ta till sig information.

Så, vad har detta med dagis att göra.
En dansk rapport av Gösta Esping-Andersen har visat att en bra dagvård kan överbrygga de sociala klyftorna. Danska barn till lågutbildade har fem gånger så stora möjligheter att gå ut gymnasiet som sina amerikanska jämnåriga. Det beror helt och hållet på att en bra och pedagogisk dagvård haft resurser att ge barnen det kulturella kapital de annars skulle sakna.
Detta är sann förebyggande samhällsservice.

Nu i spartider pratas det om att vi skall ha nedskärningar och lagstadgade miniminivåer, men detta är inte ett långsiktigt tänkande, så bygger man inte upp nya samhällsbärare.
Visst kan det se bra ut i den här budgeten om vi drar ner servicen och höjer avgiften för daghemmen på samma gång. Men i det långa loppet är det lönt att fråga sig
– Vad är mer lönsamt, en välutbildad skattebetalare eller en person som stötts ut av samhället och nu lever på det i form av bidrag och småkriminalitet?

Man kan ju tillägga att dagvården i princip betalar sig själv genom att kvinnor nu kan komma ut i arbetslivet och därigenom producerar service/tjänster/produkter till samhället samtidigt som de betalar skatt.
Så ser ett sant ekonomiskt tänkande ut.

Men det krävs att det finns en trygg och bra dagvård för föräldrar att lämna sina barn till. Och därför kommer jag att stöda den blygsamma skattehöjningen i Mariehamn som Socialdemokraterna för fram.
För alternativet är de nedskärningar som i längden kostar oss alla mycket mer.
Igge Holmberg (S)