DELA

Dagis & ekonomi

Debatten kring Nyängens reparation eller nybyggnad är i gång. Flera debatterar enbart Nyängens dagis men vi inom FS/ob har diskuterat det med stadens totala ekonomi som bas.
Först måste man avfärda osakligheterna som jämför moduler generellt med dålig kvalitet, barack är ett annat argument om kan lämnas därhän. Den reparation som är aktuell syftar till att lyfta byggnaden till en god nivå.

Stadens ekonomi är ansträngd, skuldsättningen är hög, drygt 30 M euro. Beslutade investeringar är på gång i Trobergshemmet och Ytternäs skola. Det fortsätter med Övernäs skola och vi behöver mer äldreboende. Det här lyfter skuldbördan till över 40 M euro. En högaktuell fråga är Trobergshemmet där det finns möjlighet till förmånliga tilläggsplatser, kostnad c:a 1 Meuro.
Detta lyfter stadens skuldsättning från c:a 2.800 euro/inv till c:a 3.900 euro/inv. Den minst skuldsatta åländska kommunen har c:a 200 (tvåhundra) euro per invånare i skuld. Vi vet också att flyttströmarna procentuellt inte går mest till staden, vår befolkning är åldrande och att årets början visar vikande skatteinkomster.
Det är också aktuellt med ändringar i barnomsorgslagen som troligen minskar behovet av dagisplatser. Dvs rätten för barn under tre år med småsyskon att vara på dagis och ökat hemvårdsstöd. Det är skäl att före större investeringar avvakta det resultatet.

FS/ob gruppen skulle lika gärna som alla andra bygga större och flera dagis men konstaterar att det ekonomiska läget är sådant att ett nybygge anstränger ramarna för mycket. De siffror som finns säger att ombyggnad kostar 900.000 euro men man vill bygga ett nytt för 2.700 000 och får då en avdelning för 12 barn till. Den ökade kapitalkostnaden (ränta och avskrivning) är knappt 100.000 euro per år.
FS/ob anser nu att vi går vidare på det sätt som vi var enhälligt överens i fullmäktige för fyra månader sedan. Ombyggnaden omfattades alltså enhälligt i budgeten för 2010. Visar det sig när anbud mm är klara att kostnaderna för reparationerna inte håller är vi beredda att diskutera andra lösningar.
Alla borde ha klart för sig att en vettig diskussion kan baseras enbart på stadens totala ekonomi. Att rycka ut ett enskilt objekt och glömma allt annat är att lura sig själv. Min uppfattning är att den ekonomiska grop staden befinner sig i är ett resultat av sådant tänkande.
Lennart Isaksson,
gruppledare FS/ob