Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Daghem på Björkudden

I årets budget har funnits medel för projektering av daghemmet på Björkudden. Döm om vår förvåning då tekniska nämnden och kommunstyrelsen nu strukit detta anslag för att lägga det på annat.

Lemlands kommun har idag inhyrda moduler för barndagvården, dessa kostar skattebetalarna stora summor.

Tomten på Björkudden är i detaljplan avsedd för daghem så det finns inga hinder att fortsätta planera och påbörja ett daghemsbygge. Den ligger dessutom naturskönt, en bra bit från den tungt trafikerade Lemlandsvägen, med goda möjligheter att gå ut med barnen i skogen samt ner till stranden.

Jag och Moderat samling anser att det är ett svek mot de invånare som köpt tomt och byggt hus på Björkudden i tron att ett daghem kommer att byggas inom en snar framtid. Inte bara daghemmet lyser med sin frånvaro i bostadsområdet. Kolonilotter, lekplats och möjlighet till ett gemensamt område för samvaro finns planerat, men inget har hänt av dessa planer. Planerar man ett bostadsområde så vore det ju önskvärt att man uppfyller löften och gör det så trevligt för de nya invånarna som möjligt. I dagens läge känns det bara halvfärdigt och kommunen bör ta sitt ansvar.

I nuläget pendlar föräldrar till Söderby 16 km t.o.r. för att skjutsa och hämta barn. Detta är inte förenligt med kommunens miljöpolicy.

Detta underlättar inte för föräldrar att förvärvsarbeta, vilket ju all dagvård skall sträva till enligt barnomsorgslagen. De flesta som arbetar och har barn i dagisåldern arbetar i Mariehamn och passerar Björkudden på väg till och från arbetet.

Det finns ett behov av både ett daghem på Björkudden och ett nytt i centrala Lemland. Det ena får inte utesluta det andra.

CORINNE BIRN

MODERAT SAMLING FÖR LEMLAND