DELA

Daghem i ett industriområde?

Undrar hur Mariehamns stad tänker när man vill placera ett daghem, Skogskullen, permanent i anslutning till ett industriområde. Där finns många stora skorstenar som spyr ut rök eller något annat. Har man undersökt vad som kommer ur dem och hur farligt det är? Dessutom finns, nära intill, ett ställverk som avger strålning. Hur farligt är det för små barn? Dessutom verkar området vara skuggigt och mörkt, dagiset omges av berg och skog både till söder och väster. Gården är liten och består till stor del av berg som blir hala, på vintern när det är snö och is och även annars när det är vått. Hur väl passar huset för ett daghem, det är byggt för annat ändamål? Är man säker på att det inte finns mögel i det här huset också?

”Orolig mormor”