DELA

Dagens självstyrelse blir allt mer ohållbar

Språkutvecklingen i Finland är ett hot mot Ålands självstyrelses grundval, svenska språket. Nedmonteringen av svenska i Finland fortgår och när Nordens statsministrar nu möts på Åland ska mötet hållas på engelska, i det tvåspråkiga Finland. Vi ska alltså prata engelska i Finland och med våra nordiska grannar.

Vi läser nästan varje dag om medvetna politiska beslut som inskränker svenskas ställning i Finland.

Om bland annat det skriver Olle Sjöstrand på Facebook; ”Det går utmärkt för svenskan i Finland bara. Förutom detta endast ur de två senaste veckornas nyhetsskörd:

– Svenskspråkiga TV 5 slås ihop med finsk kanal

– Finlands Fackförbunds Centralorganisation (FFC) kan bli enspråkigt finskt

– Statsandelstilläggen för tvåspråkiga kommuner och skärgård finns på förslag att slopas”

Vi har ju under många år kunnat konstatera att Ålands ställning är ohållbar i ett Finland där svenska språket framstår som alltmer oönskat och statsmakten visar sitt kallsinne i frågor som berör Ålands särställning. På det ekonomiska planet bedrivs en liknande politik från statsmaktens sida. Statsminister Sipiläs brutna löften om vindkraftsstöd och höjd klumpsumma talar sitt tydliga språk.

I Ålandstidningens ledare den 22 september skriver Niklas Lampi att det är ”riskabelt att vinka farväl till juridiken” och förlita sig till politiken är äventyrligt och då syftar Lampi på målsättning för självstyrelselagsrevisionen. En åsikt jag omfattar jag tillfullo. Lampi syftar där på Gunnar Jansson ordval; mera politik och mindre juridik när han presenterade sin kommittés förslag till ny självstyrelselag. Den efterföljande Roger Jansson-gruppen uttalade sig kraftfullt inför media när man presenterade rapporten från den parlamentariska kommittén. Landskapet ska inte ge efter på någon viktig punkt i förhandlingarna om det nya självstyrelsesystemet.

Gruppen står också fast vid att statens skattebehörighet ska kunna överföras till landskapet. Landskapets rätt till service på svenska i kontakterna med riket betonas. Om den inte fungerar förfaller hela grunden för autonomin och bindningen till beslutet i Nationernas förbund 1921 att Åland skall tillhöra Finland. Därför anser Roger Jansson-gruppen att behörigheter kan överföras till landskapet om Finland inte uppfyller sina förpliktelser. Gruppen vill också återinföra den klagorätt för landskapet som försvann när självstyrelselagen förnyades 1951.Men hur är det egentligen i dag, håller partierna fast vid dessa löften eller har Helsingforsfrossan skapat kompromissvilja? Det har låtit så när medlemmar i lokalmedia uttalar sig. Nästan varje dag blir det allt tydligare att vi behöver söka en annan väg än den med Finland. Åland måste börja se över alternativ till Finlandskopplingen om inte de målsättningar Gunnar Jansson-gruppen har/hade inte förverkligas.

Grundarna av Ålands Framtid såg den här utvecklingen komma för många år sedan och lanserade därför visionen om ett självständigt Åland. Den visionen finns kvar och vi hoppas på många fler som vill medverka till en utveckling för Åland som gör att vi kan ha vårt språk vår kultur och våra sedvänjor i vår ö-nation.

Vägen till mera självbestämmande och slutligen till självständighet kan ta tid. Men det är hög tid engagera sig i dessa frågor för alla som vill bo och verka på ett Åland som är ungefär som idag med våra 90 olika språk och 50-60 olika nationaliteter.

Vi vet att det är många som nu börjar tycka att måttet är rågat och att rörelsen för ett självständigt Åland borde accelereras.

Rolf Granlund

(ÅF)