DELA

Dagens journalistik

Vart är journalistiken på Åland på väg?

Som det är nu tas kommande händelser inom politik, näringsliv med mera upp som riktiga scoop! Ledare och artiklar (utopier många gånger), t.ex. Niklas Lampis ledare om stadsfullmäktiges ”cirkusmöte” (i Gamlan), mötet blev helt normalt.

Det som vi läsare (åtminstone jag) önskar, är att få nyheterna levererade då de är ett faktum. Nuvarande hantering av nyheterna speglar inte det reella skeendet.
Kanske ett nytänkande vore på plats!

Kritisk prenumerant

Signaturen vill ha mindre spekulation om vad som kan komma att hända. Det kan finnas flera som tycker lika, men det ingår i uppdraget som ledarskribent att presentera alternativa möjligheter.
Och en dagstidning kan svårligen nöja sig med att bara rapportera om vad som har hänt. Hur skall läsarna kunna reagera på saker som är på gång om de får vetskap först i efterhand? Däremot kan man självfallet, som ”Kritisk prenumerant” ha synpunkter på formerna för såväl spekulationer som förhandsrapportering.
Harriet Tuominen