DELA

Cykla! För hälsans skull

En ny svensk studie har tittat på cykelpendling i Stockholm. Utgångspunkten är att en resväg på 30 minuter är en väg är rimlig att cykla. Resultaten är ganska uppseendeväckande.

Om man antar att alla som kunde cykla, enligt de kriterierna, även gjorde det så skulle antalet bilar som kör in och ut i Stockholm varje dag, minska med en tredjedel, eller i absoluta tal med över 100 000 bilar. Hur detta skulle påverka trafikmiljön i Stockholm tror jag alla kan gissa.

Men förutom minskad trängsel skulle vi även få andra effekter: Färre föroreningar i form av avgaser och mikropartiklar skulle leda till att ett sextiotal personer per år slapp dö i förtid.

Hos de cyklande skulle konditionen förbättras vilket skulle leda till ett tjugotal färre förtida dödsfall per år.

Man gör även intressanta jämförelser med Köpenhamn. För cirka 50 år sedan var antalet cykelpendlare jämförbart i Stockholm och Köpenhamn, men till skillnad från Köpenhamn är det numera väldigt få som cykelpendlar i Stockholm.

Vad beror det på? Säkert spelar faktorer som klimat in, men jag tror att en viktig faktor är att man i Köpenhamn målmedvetet och länge satsat på cyklisterna. Det har man inte gjort i Stockholm, utan där har man vaknat senare.

Om vi överför detta till Mariehamn så ser man snabbt att med en halvtimmes gräns så täcker man in en mycket större procent av de stadsbor som arbetar i Mariehamn, så de miljö- och hälsovinster vi kunde räkna med här är ännu större.

ANDERS GUSTAFSSON