DELA

Cykelstrategi? Parisavtalet?

Det finns en tendens kanske okunskap att kalla vad för uttalande som helst för en strategi. Provar igen att förklara vad en fungerande strategi bör innehålla.

Aktuellt exempel, syftet att öka cykelanvändningen i Mariehamn. Arbetsgången om mätbara resultat eftersträvas.

Nulägesanalys: Hur många som bor i Mariehamn cyklar i dagsläget till arbetet?

Vision, målsättning: Hur många vill vi att skall använda cykel som transportmedel inom Mariehamn? (Köpenhamn 50 procent)

Tidsbudget: När vill vi att detta skall vara genomfört?

Ekonomibudget: Hur mycket får det kosta?

Genomförande: Vilka hinder, problem behöver åtgärdas för att strategin skall vara framgångsrik.

Strategier bör vara så transparenta att journalister och vanliga människor kan följa med utvecklingen. Jämför gärna med Landskapsregeringens löfte om att uppfylla Parisavtalet. Där saknas verkligen en strategi.

DAN JANSÉN