DELA

Cykeln i hållbarhetens nav

Ålands Natur & Miljö nylanserar i dagarna kampanjen ”En bil mindre” för att Mariehamn ska övergå från en kultur av privatbilism till en cykelkultur. Vi menar allvar med vårt förslag.

Att ta cykeln istället för bilen är en så härligt konkret åtgärd för att stävja klimatförändringarna som vi alla kan bidra med. Inför varje gång vi öppnar bildörren kan alla ställa sig frågan ”är detta en färd där jag verkligen behöver använda mig av bilen eller är det möjligt att gå eller cykla?”.

Medvetenhet är den förenande länken mellan inre och yttre hållbarhet- skärningspunkten mellan var vi själva och vår medmänskliga och naturliga omgivning mår bra. Vi kan öva vår medvetenhet genom att gå ut på gatan och ta ett djupt andetag : vad är det för dominerande dofter vi känner? Är det en doft av vår, gräs och sol eller är det avgaser?

Om avgaserna dominerar, vill vi vara med och bidra till att det doftar mer vår än avgaser? Varje omställning börjar med att vi ställer oss frågan huruvida vårt beteende är hållbart eller inte.

Vi förstår att cykling inte är universallösningen på klimatfrågorna och att cykeln aldrig ensam helt kan ersätta privatbilen. Kärnan på problemet med den mänskliga påverkan på vår naturliga omgivning är just komplexiteten. Det finns inte en enda lösning, utan lösningarna kommer i små portioner, vi måste jobba på olika plan samtidigt.

Cykeln blir symbolen på det marknära planet, gräsrotsnivån där var och en är delaktig. Att ta cykeln blir också en symbol för något annat: att vi vägrar låta vår egen lathet förstöra framtiden för kommande generationer.

Inspirerad? Vill du komma igång med cyklingen är nu på torsdag en bra dag att göra så. Då ordnar Ålandscyklisterna en cykelkväll i och utanför Baltichallen, där man får prova på olika sorters cykling. Även cykelsportbutikerna och Ålands Natur & Miljö är på plats!

Välkomna alla!

Ålands Natur & Miljö