DELA

Cykel bäst för Mariehamn

Chefredaktören Jonas Bladh kommenterade 09.07. i sin ledare Danne Sundmans (MSÅ) insändare om vissa trafikfrågor och framtidsvisioner på bilar, cyklar och kollektivtrafik. Chefredaktören manade de andra partier att haka på inför valrörelsen. Liberalerna kommer att ha i sitt nya partiprogram, som fastställs på sensommaren, ett avsnitt om just detta. Undertecknad har deltagit i formuleringar om våra målsättningar gällande utveckling av bilismen, kollektivtrafik och ytterligare alternativ i trafiken på Åland. Det som jag här skriver är således tills vidare mina personliga ställningstaganden.

Gällande alternativa drivmedlen till fordon, kommer eldrivna bilar, och cyklar, bli framtidens lösning. Globala trender och tekniska innovationer, utvecklingen pekar starkt åt detta håll. Under övergångsperioden och med bussar samt tyngre fordon som bestående lösningar blir etanol, väte och gas alternativen till fossila bränslen.

Trafiken är tredje störst källan till utsläpp av växthusgasen och som följd klimatförändringen, mänsklighetens största hot.

Kollektivtrafiken skall i framtiden på Åland arrangeras med mindre fordon än våra stora bussar i dag. Kollektivtrafiken ska utvecklas till beställningstrafik med hjälp av moderna kommunikationstekniker så som GSM, appar, GPS och dylikt. Runt världen finns redan fungerande lösningar och pilotprojekt, det är bara att analysera och välja de som passar oss, både till landsbygden och Mariehamn. Vår nuvarande förvaltning och resurserna räcker alldeles bra till detta.

Vi behöver inte slösa pengar till flera byråkratiska organisationer och nya landskapstjänster, vilka landskapets kollektivtrafikarbetsgruppen föreslog nyligen.

Cykel, både den vanliga och el-cykel, är den bästa lösningen för inre- och matartrafiken i Mariehamn. Alla undersökningar i städer, visar att sträckor under fem kilometer sker bekvämast och absolut snabbast med cykel.

Ålands Natur och Miljö har helt suveränt lyft opp cyklandet som symbol av rätt och sund trafikform särskild i Mariehamn. Vi minskar privatbilismen, löser upp trängseln på gatorna, minskar de allvarligare olyckorna och rensar luften från avgaserna. På köpet ökar cyklisterna sin hälsa och kondition.

Ytterligare medel att stävja det onödiga bilandet är mera restriktiv och avgiftsbelagd parkering, flera gågator, stadscyklar, bättre och mera cykelvägar i hela Mariehamn samt överhuvudtaget smartare och flera trafiklösningar vilka gynnar cyklismen. Vi har exempelvis redan obligatorisk parkeringsnorm för cyklar i stan, som etablerades för tio år sedan via min motion i stadsfullmäktige.

Och till sist några kommentarer om den färska finska regeringens nya stimulansåtgärder. Danne Sundman och Jonas Bladh tog opp frågan med skrotningspremie som siktar mot att förnya den mycket ålderdomliga bilparken vilken vi har i Finland och också på Åland. Nya bilar skulle betyda avsevärt mindre utsläppsnivå och bättre säkerhet.

Det som skrevs om detta som analys och motivationer stöder jag helhjärtat. Dock tilltalar mig ännu mera regeringens ändring i bilskattsystem. Ändringen gäller direkt på Åland, vilket skrotningspremien inte ännu gör. Sänkning av bilskatten förverkligas under fyra steg 2016-2019. Skattelättnaderna är gjorda för att vid bilköp välja bilar med lägre koldioxidutsläpp.

Lägst skatt blir det för bilar med utsläpp under 70 gram per kilometer. Sådana bilar finns det inte många och de är dyra. Bil som har medelstora utsläpp och prisklass på 32 000 euro får lägre skatt på cirka tusen euro till 2019. Skattelättnaden är förmånligast på utsläppsnivån 82 gram. Bilar med koldioxidutsläpp över 140 gram per kilometer erhåller ingen skatteminskning.

Bilskattens del av de totala kostnader med att använda personbil är dock ungefär en procent och således påverkar kanske inte tillräckligt val av biltypen. Man är trots det på väg åt rätt håll när vi vet att till exempel hybridbilar (kombinerad el- och traditionell bränsle) är en global trend. Jag kommer att också ha dessa frågor som valtema i höst!

Rauli Lehtinen (lib)

Svar: Det lovar gott att också Lehtinen jobbar för dessa saker. Jag håller tummarna för att tankarna får genomslag också i partiprogrammet.

Jonas Bladh, chefredaktör