DELA

Civilkurage och omtanke gör skillnad – du gör skillnad

Våld i nära relationer, vilket oftast riktas mot kvinnor, är ett stort problem för de utsatta, deras barn och för samhället. Denna typ av våld och dess konsekvenser, är ett globalt problem som således även förekommer på Åland.

Mariehamn Zonta Club introducerade hösten 2017 initiativet Huskurage på Åland, ett projekt med målsättning att förebygga och förhindra våld i nära relationer. Initiativet bygger på övertygelsen om att visat civilkurage och omtanke kan göra skillnad i svåra situationer.

Projektet Huskurage har bland annat arbetat fram och sammanställt en policy med stöd och råd till allmänheten om hur man kan agera vid misstanke om att våld utövas i nära relationer, till exempel i ett bostadsbolag.

Fastighetsbolaget Marstad i Mariehamn, och ett antal andra bostadsbolag, har infört Huskurage i sina fastigheter. Mariehamns Zonta Club uppmanar även andra bostadsbolag att göra detsamma. Mariehamn Zonta Club bistår gärna med närmare information om Huskurage och om införandet.

Mariehamn Zonta Club tillhör distrikt 20, vilket innefattar Finland och Estland med 65 klubbar och cirka 1500 medlemmar. Mariehamn Zonta Club har tagit initiativ till att policyn skulle introduceras bland klubbarna i vårt distrikt. Beslut om detta fattas hösten 2021.

Zontarörelsen genomför sedan 2012 en årligen återkommande global kampanj kallad Zonta Says No to Violence Against Women. Kampanjen verkställs genom Zonta International, under tiden 25.11-16.12. Målsättningen är att öka medvetenheten om våld mot kvinnor och flickor i hela världen. Under kampanjtiden engagerar sig Zonta-klubbarna och de enskilda medlemmarna, på olika sätt och på sina olika platser i världen, i arbetet med att förhindra alla former av könsrelaterat våld. Den internationella dagen mot våld mot kvinnor infaller årligen den 25 november och instiftades av FN år 1999. FN uppmanar oss att bära färgen orange för att visa solidaritet och vårt stöd i arbetet med att förhindra våld mot kvinnor.

Mariehamn Zonta Club uppmanar alla att under kampanjdagarna 25.11-16.12 bära orange för hjälpa oss att synliggöra det viktiga arbetet som pågår och att Zonta Says No to Violence Against Women.

STYRELSEN FÖR MARIEHAMN ZONTA CLUB