Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Cirkulär ekonomi i centrum

Vi moderater vill ha cirkulär ekonomi i centrum. Stora gratisresurser finns i kommunalteknik och outnyttjad byggrätt. Vi har kommunaltekniken och starka investorer som vill satsa.

Några exempel:

– Mark används effektivare med högre hus,

– Kostnaden per kvadratmeter minskar med våningstalen till 8 vån.

– Med service och handel nära minskar bilbehovet

– Centrumboende för äldre leder till ett rikare liv utanför institution

– De outnyttjade byggrätterna är dolda resurser

Vi moderater är oroliga för att nya planen inte räcker för byggande i centrum, besvären tyder på det. Vi tänker arbeta för att planen blir ett verktyg för att driva cirkulär ekonomi i Mariehamn.

Staden måste ta krafttag med de nu aktuella byggnationerna så att de genomförs i samråd, de är en grundsten i parkeringssamarbetet och för att minimera intrånget i centrum under byggtiden Vi vill alltså låta medborgarna bo i centrum och då måste kostnaderna styras.

Lennart Isaksson, Roger Jansson, Björn Hägerstrand, Peter Enberg  (MSM)