DELA

Christenbrunn missbrukar sin position

Stadsrevisorernas ordförande Jack Christenbrunn gick för snart 2 år sedan till hårt och politiskt riktat angrepp mot stadens representation i allmänhet och socialdemokraten Sara Kemetter i synnerhet. Anklagelserna var befängda och språkbruket mycket grovt.

Alla partier, inklusive centern vars mandat Christenbrunn åtnjuter, tog avstånd från utspelen. Att Christenbrunn fick förnyat förtroende var enbart med förbehållet att han skulle sköta sitt uppdrag som revisor på ett professionellt sätt.

Nu är vi i samma situation igen. Ålands Radio har hört Christenbrunn och följt upp hans vinklade uppgifter om en 60-tals kultur där det dricks alltför mycket och där uppgifter mörkas.

Vi socialdemokrater tog tvärtom initiativ till att ändra reglerna för representation från det något subjektiva uttrycket ”måttligt” till 4 portioner alkohol. Vi har välkomnat en diskussion om alkoholens roll, men tar återigen kraftfullt avstånd från revisor Christenbrunns helt oprofessionella agerande i frågan.

För vår del finns inget att dölja, och vi välkomnar en fortsatt saklig och klargörande granskning.

Tony Wikström

Stadsstyrelseledamot (s)

Sara Kemetter

Stadsstyrelsens vice ordförande (s)

Svar:

Varför skulle jag kommentera Ålands Radios granskning av representationskulturen i staden. Lyssnaren kan ju bedöma själv vem som är ute i ogjort väder. Inget nytt under solen när argumenten tryter går socialdemokraterna till personangrepp med byxorna nere.

Regelverket är trots att revisorerna i ett PM yrkat på ett klarare och strängare regelverk i princip lika luddigt som det gamla ifrån 1997. De undertecknade säger sig inte ha något att dölja så varför då denna uppståndelse över Radions granskning, välkomna då istället granskningen och be radion tala om för allmänheten hur duktiga ni varit.

De undertecknade gör gällande att de funnits förbehåll för mitt fortsatta uppdrag vilket inte är med sanningen överensstämmande. Skulle Sara Kemetter få allena råda fick ingen granskning få förekomma överhuvudtaget, utan revisorerna kunde likväl ersättas med en gummisstämpel där det står godkänd.

Eftersom jag är en resultatinriktad person utför jag granskningar efter eget gottfinnande i allmänhetens tjänst tills annat bestäms oberoende av påverkan ifrån någon politisk inriktning. Sara Kemetters obalanserade förföljelse av ordföranden för stadens revisorer börjar få vissa likheter med Erdogans Turkiet.

Jack Christenbrunn