DELA

Christenbrunn är olämplig som revisor

För att revision ska fungera måste den vara saklig och partipolitiskt neutral. Stadens revisorer leds av ordföranden Jack Christenbrunn.

I tre insändare 28.9, 29.9. och 3.10 gårChristenbrunn till attack mot socialdemokraterna. Han undertecknar sina insändare med partibeteckningen centern. I en insändare skriver Christenbrunn:” att socialdemokraterna sitter och läppjar champagne på en av stadens lyxkrogar på skattebetalarnas bekostnad….”

Uttalandet är så groteskt att det inte förtjänar att besvaras. Däremot är det hög tid att ifrågasätta Christenbrunns lämplighet som revisor eftersom han använder sitt revisorsuppdrag för att driva en politik som ensidigt riktar sig mot socialdemokrater och som saknar minsta tillstymmelse till saklighet.

Sara Kemetter (S)