DELA

Chans för samarbete

Senaste dagarna har lagtingsdebatten till stor del handlat om att antingen bygga ny eller renovera nuvarande Vårdöbro. För egen del har jag hela tiden varit inne för att bygga en helt ny bro och utan att gå in på tekniska detaljer så är det på sikt helt klart det bästa alternativet. Jag menar att byggande av en ny Vårdöbro kan överbrygga en mängd utmaningar som det åländska näringslivet står inför och på sikt skapa arbetstillfällen på Åland och faktiskt vara början på något nytt. I debatten har det framkommit argument om att en renovering skulle ge jobb till åländska aktörer medan en nybyggnation kräver utomåländsk kompetens.

Vi vet att det är tuffa tider ekonomiskt även för flera stora viktiga åländska företag vilket kräver nytänkande men jag vill i debatten slå ett slag för gammalmodigt åländskt tänkande som en möjlighet till att göra nya Vårdöbron till ett kunskapsfrämjande, företagsutvecklande, ekonomis kt-, socialt- och miljömässigt hållbart byggprojekt. Grunden i det åländska välståndet och företagsamheten bottnar troligen i segelskutseran då ålänningar gick samman i andelslag och byggde skutor så att man kunde exportera och konkurrera med åländska produkter i östersjöregionen.

Nyckeln till en ljus framtid är troligen gammalt hederligt samarbete där byggandet av en ny Vårdöbro är det perfekta utgångsprojektet! Vårdöbro är troligen ett allt för stort projekt för ett enskilt åländskt byggbolag men jag vet att inom den åländska byggbranschen finns stor erfarenhet och kunnande inom en mängd områden. Jag menar att om åländska företag inom byggsektorn så som konstruktörer/design, arbetsledning, markentreprenad, betonggjutning med flera gick samman så är jag övertygad att en ny Vårdöbro skulle kunna byggas av åländska företag.

Samarbetsföretagen skulle på så vis öka sitt kunnande och konkurrenskraft för att på sikt vidga sina marknader och ta sig an större byggprojekt i länderna runt östersjön. Så för mig är det helt ofattbart att vissa borgerliga partier som i debatten talar sig varma för att skapa förutsättningar åt åländska företag istället väljer att gå in för en renovering av ett utdömt brofundament då det istället kunde vara med att skapa förutsättningar för åländska företag att växa och skapa nya arbetstillfällen även efter färdigställandet av broprojektet. Så låt oss nu göra något riktigt, riktigt bra av eländet!
Martin Nilsson (S)