DELA

Champagnen ska hanteras klokt och affärsmässigt

Ett fantastiskt fynd har hittats utanför Föglös skärgård denna sommar. Vi vet ännu inte vad galeasen heter och vems den var men hittills lutar det mot att den sannolikt har förlist mellan 1800 och 1830. Ett intensivt arbete pågår just nu med att utgående från de ledtrådar vi har kunna finna svar på många spännande frågor för att vår historia ska kunna fullbordas.

Champagnehuset Veuve Clicquot har meddelat att det inte är deras champagne. Vi har dock nya ledtrådar som med tydlig riktning börjar vända sig mot vilket champagnehus eller vilken gård som åtminstone den flaska som bärgats kommer ifrån. Arkiv från anrika champagnehus visar dock att de vanligaste beställningarna består av ett antal buteljer med champagne och viner av olika prisklasser och sorter. I vraket kan alltså finnas flaskor av flera olika sorter och kvaliteter. Vi kan hitta de som är av enklare sort, men kanske också de som är av ännu finare kvalitet än den som bärgats.

För att få säkrare besked om vad champagneskatten innehåller behöver vi bärga flaskorna. Annars finns risken att vi säljer skinnet innan björnen är skjuten. Landskapsregeringen för diskussioner med experter inom champagneeliten, marknadsföringskunniga och marinarkeologer. Vi vill få en bra hantering och långsiktig ekonomisk och marknadsföringsmässig vinning för Åland inom olika områden, allt från direkt ekonomisk vinst till arkeologiska forskningssamarbeten till att bli en betydande aktör i champagnevärlden. Möjligheterna och idéerna är många och inget alternativ utesluter det andra.

Det vi gör ska hanteras professionellt och affärsmässigt klokt. Champagne är ett livsmedel . Vallettakonventionen, som landskapsregeringen skrivit på 2004, är moraliskt bindande och för att uppbåda största möjliga värde på våra fynd gäller det förstås att det inte uppfattas som att vi bryter en överenskommelse. Museibyrån har därför fått i uppdrag att utreda hur Vallettakonventionen ser på fynd som är ät- eller drickbara. Bästa sättet att få svar är att föra en dialog med andra som skrivit på konventionen. Vilket ska göras. Beträffande frågan om man får sälja champagne eller inte finns inga direkta hänvisningar i vår fornminneslagstiftning.

Av taktiska skäl berättar vi inte i media idag vilka ekonomiska möjligheter vi ser med vårt fynd.. Vi vill skapa spänning och nyfikenhet men inte blåsa upp en bubbla som kan riskera spricka. Aktivitet sker inom flera olika områden och varje dag. Dagligen noterar vi att media ute i världen fortsatt sprider berättelsen om champagnen och lyfter fram Åland ur olika synvinklar.

Parallellt med alla efterforskningar och utredningar ligger djup fokus vid förberedelser för bärgning av i första hand flaskorna. Ingenting får gå fel. Många detaljer ska ännu klarläggas.
Britt Lundberg (c)
vicelantråd
kulturminister