DELA

Centrumutvecklingen viktig

Socialdemokraternas representanter i stadsstyrelsen säger "Mariehamns socialdemokrater är för byggprojekten på Magazintomten."
Samtidigt för (S) en politik som uppenbart riskerar att stjälpa hela projektet. Genom att kräva att K-märkningen av gamla telegrafbyggnaden ska bibehållas, eller att byggnaden alternativt ska flyttas, omöjliggörs exploateringen av tomten så som planerats. En flyttning, om den alls är tekniskt genomförbar, innebär en enorm ekonomisk belastning.
Därför är det i detta fall det enda vettiga att avlyfta K-märkningen för att möjliggöra den planerade utbyggnaden, som är helt nödvändig för stadens utveckling.

När det gäller K-märkningen i detta fall är det inget lättvindigt beslut att avlyfta den. Vi har gjort en grundlig analys och kommit till slutsatsen att i detta fall är centrumutvecklingen det viktigaste.
Sossarna påstår felaktigt att avlyftande av K-märkningen på Magazintomten skulle vara prejudicerande och rasera hela K-märkningsinstitutet. Så är det inte alls. K-märkningen är ett viktigt instrument för bevarandet av byggnader och miljöer i staden. Varje ändring måste prövas noggrant skilt för sig.
Jag ska inte upprepa det som stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson skrev i sin insändare i ärendet, utan bara konstatera, att stadsstyrelsens majoritet har gjort ett för Mariehamns framtid klokt beslut.
Folke Sjölund (Lib)
stadsstyrelseledamot