DELA

Centrum står stilla

Mariehamns centrum står stilla och väntar på att tjänstemännen skall få fram en ny delgeneralplan som politikerna och Mariehamnarna godkänner. Samtidigt finns det stora projekt som vill igång i city Ömsen och Eriksson Capital för att nämna de största. Men en utdragen process av delgeneralplanen och p-normen gör att inget kommer vidare.

Vi har nu en situation i Mariehamn där de flesta entreprenörer inte får ihop sina kalkyler p.g.a en för sträng parkeringsnorm.

I centrum är befintliga parkeringsanläggningar bara till 50% utnyttjade, så det är inget problem med parkering, och kommer ej att vara det inom en 10 års period, och efter det så kommer bilanvändandet att ha ändrats med hjälp av tekniken. Vi pratar hållbarhet och miljö, men all planering utgår från bil och gamla normer, vi behöver nytänk. Nu springer våra grann kommuner ifrån oss med kraftig nybyggnad, så det finns ett stort behov att lätta på p- normen.

P-normen har valsat runt i staden under många år, och den finns med i årets verksamhetsplaner, men det behövs ett beslut oavsett den pågående delgeneralplanen för centrum.

Det är idag ingen brist på parkeringsplatser och i synnerhet de underjordiska p-platserna har en låg beläggningsgrad, mycket tack vare den effektiva parkeringsövervakningen och p-skivan. Samtidigt har både Apoteksgården och Briljanten svårt att fylla sina p-garage. Där det krävs underjordisk parkering så fördyrar det bostaden med så pass mycket att många medborgare ej har råd att hyra eller äga i centrum, fast dom ej har bil.

Nu förväntas delgeneralplanen allra tidigast tas i vår av fullmäktige, och fram till det görs inget kan man läsa i ett uttalande av Eriksson Capital, allt är på paus. Vi måste nu kunna ta det i etapper så att vi får en förnyad p-norm på bordet och kan besluta om den i fullmäktige, så ligger den klar när resten av delgeneralplanen tas. Gör vi det så kan kanske något projekt starta upp tidigare. Som då tillför mycket till det Åländska näringslivet, genom byggföretag och under entreprenörer och på sikt nya bostäder och affärslokaler i centrum som ger liv och nya skattebetalare till staden.

Nu behöver stadens politiker visa handling och få detta på bordet. Vi kan inte bara prata om ökad inflyttning och tillväxt, här finns konkreta projekt som ger det. Bara vi visar lite välvilja och kan gå in för en sänkt p-norm nu.

Är också övertygad att de som vill bygga också löser parkeringar mm för att kunna hyra ut eller sälja, då dom tar en stor ekonomisk risk i dessa stora projekt som skulle ge ett stort lyft till staden. Har staden verkligen råd att dra ut på detta ännu längre? Vi i MSM vill lätta på parkeringsnormen.

MSM

PETER ENBERG
CAMILLA HÄGGLUND-PALMQVIST
LENNART ISAKSSON
HENRIK BOSTRÖM
PETRI CARLSSON