DELA

Centerns tio framtidspunkter

Åländsk Centers styrelse och lagtingsgrupp tar reformer och självstyrelse på största allvar. Vi har varit väldigt tydliga med att vi inte kan acceptera tvångssammanslagningar av de kommuner som varit med och skapat den åländska välfärden. Vi vill fortsätta skapa världens bästa vardag och det gör man inte med tvång.

Centern har utvecklat Åland i över fyrtio år och har oupphörligen förändrat strukturer och Åland är i dag ett blomstrande samhälle. Det har vi gjort tillsammans och med hjälp av våra kommuner.

Mot den bakgrunden kan vi inte gå med på detta tvångsäktenskap. Vi vill istället lyfta fram tio konkreta punkter som skulle göra Åland bättre, utan att skapa splittring mellan och inom kommuner:

1. Förverkliga Kommunernas socialtjänst (KST) i snabb ordning.

2. Uppmuntra frivilliga kommunsammanslagningar, ingen tvångslagstiftning.

3. Bilda en parlamentarisk kommitté som samarbetar med kommunerna för att trygga närdemokrati och service.

4. Gör upp en realistisk tidtabell för reformerna.

5. Konstruera ett landskapsandelssystem som beaktar småskaligheten i det åländska samhället.

6. Aktivera regionalpolitiken. Underlätta för företagsetableringar i randkommunerna och skärgården.

7. Förverkliga digitaliseringen så snabbt som möjligt.

8. Utveckla servicecentret för hela Åland.

9. Verka för decentralisering av offentliga arbetsplatser.

10. Bedriv en aktiv inflyttningspolitik för att stärka befolkningsunderlaget på Åland som helhet och i randkommunerna och skärgården speciellt.

Det är dags att stärka Åland och återskapa den framtidstro som skapat självstyrelsen och byggt ett av Nordens starkaste välfärdsmodeller.

Framför allt är det viktigt att på nytt ena hela Åland.

Åländsk Center rf

Centralstyrelsen

Lagtingsgruppen