DELA

Centern vill ha en dialog med Kumlinge

Vilka löften ger ni Kumlingeborna, undrar Kumlinge kommundirektör i en insändare. Många av frågeställningarna och förslagen tangerar Centerns syn på samhällsutvecklingen i skärgården och kan därför besvaras omgående.

Låt mig utveckla resonemanget. Vi tror starkt på den kommunala självstyrelsen och det visar ju Kumlinge med all önskvärd tydlighet, det vill säga att en liten kommun också har utvecklingspotential. Tvångssammanslagningar av kommuner är av ondo och borde aldrig ha processats så långt som den liberalt ledda landskapsregeringen nu har drivit den. Det lilla samhällets styrka och målmedvetenhet ska inte underskattas. För vilka är Kumlinges möjligheter till utveckling och påverkan i en framtida storkommun? Blir det bättre, blir det sämre? Vår bedömning är att den blir sämre. Åtminstone har vi inte sett några tecken på att det skulle bli billigare eller effektivare. För att utveckla Åland vidare behövs ett samarbete mellan landskapet, kommunerna, tredje sektorn och näringslivet. Ett samarbete som bygger på respekt för varandras olikheter, styrkor och svagheter.

Vad gäller frågeställningen om utlokalisering så innehåller vårt kommande valprogram förslag på utlokalisering av en myndighet. Vad gäller hälso- och sjukvården så finns också ytterligare samordningsvinster att göra vad gäller samarbetet mellan kommunen och ÅHS men även den privata sjukvården. Vår bedömning är att man behöver söka delvis olika lösningar för var och en av skärgårdskommunerna beroende på det geografiska läget, befolkningens antal etcetera.

Och sist men inte minst trafiken, skärgårdens livsnerv och en absolut förutsättning för allt och alla i skärgården. Vi vill se fleråriga turlistor framtagna i dialog med kommunerna, nya och färre bokningsregler, ett nytt bokningsprogram, förbättrat tonnage som motsvarar dagens krav på komfort och persontransporter som ett komplement inledningsvis under en provperiod.

Flera av de lagstiftningar som rör kommunens kärnområden och som nyligen har processats i lagtinget är förvisso i många fall kvalitetshöjande men också kostnadsdrivande. Att i samma veva minska landskapsandelarna till kommunerna med 4 miljoner klingar illa speciellt med tanke på att landskapet de senaste åren fått ett kassatillskott på 32 miljoner. Ska ytterskärgården tillika med övriga Åland kunna leva upp till sina åtaganden som producent för välfärdstjänster som barnomsorg, skola, åldringsvård med mera måste kommunerna ges vettiga ekonomiska verksamhetsförutsättningar.

Avslutningsvis tar jag fasta på er inbjudan och vilja till dialog. Vi inom Centern kommer gärna till Kumlinge för att på ort och ställe diskutera kring våra gemensamma framtida utmaningar. Väl mött i augusti.

Veronica Thörnroos
partiledare för Centern