DELA

Centern vill att Åland ska växa

Från djupet av den egna soffan fortsätter debattören Jörgen Strand att med ord lägga en våt filt över den åländska ekonomin och därmed hela samhällsutvecklingen. Av oklara skäl är det Centern som är målet för missnöjet med den förda politiken. Strand hävdar att Centern negligerar det så kallade ”strukturella underskotten” i ekonomin. Trots att det är Centern som genomfört privatiseringen av skärgårdstrafiken, som under den förra regeringen drev i stort sett alla över tid kostnadsinbesparande reformer och samtidigt skapat den för alla samhällen helt avgörande framtidstron och förutsättningar för företag vilket nu visar sig i skattegottgörelsen.

Vi ser till skillnad från Jörgen Strand långsiktigt på den åländska självstyrelsen och dess möjligheter. Vi vill skapa tillväxt över hela Åland och tycker därför regionalpolitik är bra. Den kommunala strukturen har skapat starka och kreativa medborgare som i sin tur byggt företag som utgör den ekonomiska grund som möjliggör fortsatt utveckling. Vill kommuner samarbeta ska det uppmuntras, inte beordras.

Konjunkturer kommer och går och sett över tid har skatteunderlaget räckt till för att skapa ett välmående samhälle med obefintlig arbetslöshet och fantastisk sjukvård och övrig samhällsservice. Sådant menar vi att betalar sig i längden, bevisligen lockar det inflyttare. Åland har vuxit mer än i stort sett alla andra nordiska samhällen de senaste tjugo åren. Strands vision är centralisering och nedläggning vilket med säkerhet sparar pengar. Vi vill inspirera och uppmuntra och göra det möjligt för hela Åland att utvecklas. Även den glesbygd och skärgård som under den nuvarande regeringen är satta under ekonomisk press. Vi tror på det unika i det åländska samhällsbygget och på den lokala kraft som skapar liv även i mer perifera delar av självstyrelsen. Ansvarsfull samhällsekonomi är mer än bara affärsbokföring.

Åland har tack och lov aldrig varit strömlinjeformat och det gör oss mer intressant som besöksmål. Just nu är det fokus på kraftiga inbesparingar som slår mot kvinnor, barn och äldre medan regeringen sätter kraft på att sänka rösträttsåldern och bygga en biltvätt för lastbilar. På vilket sätt skapar det framtidstro? Vilka partier är beredda att ta ett ekonomiskt- och socialt helhetsansvar för hela Åland?

Vi anser att politikens viktigaste uppgift är att bygga ett samhälle som tar hand om sina medborgare, uppmuntrar till nysatsningar och i varje läge undvika de eviga pessimisterna som med blicken i backspegeln väljer krypfilen mot framtiden.

Centerns lagtingsgrupp