DELA

Centern vill anpassa sig till åländska förhållanden

Ålands Näringslivs inlägg i valdebatten överenstämmer i stort med Åländsk centers nya valprogram! Centern vill anpassa beslut till Åländska förhållanden. Dessutom finns det behov av att ha kunden i fokus och att regler görs enhetliga samt koordineras mer än som skett hittills. Inte minst den sista tidens panikartade beslut och lagframställningar visar med all tydlighet på detta.

En viktig
poäng som näringslivet för fram är att regeringen behöver ge tillräcklig tid för olika remissinstanser att lämna svar. Det innebär att förslag till lagar och förordningar ska var ordentligt utredda innan beslut. Då får man även med praktiska lösningar som är möjliga att tillämpa när lagen är antagen och gäller. Det bäddar för en accepterad närdemokrati.
I Centerns nya valprogram för utveckling av vårt landskap framgår att vid beviljande av åländsk hembygdsrätt ska medborgarskap från ett land inom EU godkännas. Vilket vi tycker hör till ett modernt, dynamiskt och självstyrt samhälle i Europa! Även här är Centern överens med näringslivet.

Samhällsreform
ska ske på ett sansat och förnuftigt sätt baserat på de erfarenheter som vi drar av olika organisationsmodeller som hittills prövats. En del lyckade andra mindre lyckade. Framförallt ska man fråga sig vad som gick snett och förändra det men bevara sådant som är lyckat. Centern ser även att en översyn av näringsrätten görs så att omgivningens ändrade behov tillgodoses utan att syftet med bestämmelserna ändras. Centern vill anpassa till Ålandska förhållanden!
Erica Sjöström,
2:a vice ordf. i Åländsk center