DELA

Centern utbildar förtroendevalda

Senaste vecka berörde Nya Åland på ledarplats en angelägen fråga: att de åländska förtroendevalda har tillräcklig kännedom om vad det innebär att sitta på ett offentligt uppdrag.
Inom Åländsk Center lade Magnus Lundberg för några år sedan fram en motion till en Center-stämma med förslag om att Centern skulle börja utbilda sina kommande representanter både i lagting och på kommunal nivå. Förslaget föll i god jord och sammanlagt ett 60-tal personer har tagit del i utbildningarna.

Förutom vår egen partiledare, tillika tidigare kommundirektör i Jomala, Harry Jansson har bl.a. landshövding Peter Lindbäck och ÅSUB:s Bjarne Lindström föreläst om självstyrelsens olika delar. Beträffande den kommunala delen har Harry Jansson gett ett 50-tal centerrepresentanter en första inblick i vad uppdraget betyder, både ifråga om rättigheter och skyldigheter. I början på februari 2014 tog sju nya intresserade del av utbildningen.

Inom Centern kommer vi att fortsätta med denna form av utbildning. Ålänningarna ska kunna lita på att en röst på en c-kandidat är ett tryggt val.
Det är angeläget att alla kommunalt aktiva inser att med ansvaret följer ett regelverk som måste följas. I annat fall kan det sluta med otrevligheter.
Cia Numelin
vik. partisekreterare
Åländsk Center