DELA

Centern tar avstånd från ministerstyre och diktatpolitik

Enligt uppgifter i media hotar kommunminister Nina Fellman (S) med att Finström, Geta och Sund straffas med 1,5 miljoner i uteblivet ekonomiskt stöd ifall kommunerna inte går samman redan om nio månader. Samtidigt låter ministern förstå att kommunerna även kan straffas genom att landskapsregeringen bl.a. vägrar ta det ekonomiska ansvaret för Dånöbrons ombyggnad.

Centerns lagtingsgrupp konstaterar att kommunministerns hot om repressalier mot trilskande kommuner svarar upp mot den diktatpolitik som präglar regeringen Sjögrens (lib) hantering av kommunfrågan. Centerns förtroendevalda i de tre berörda kommunerna är av naturliga skäl ytterst oroliga över att mängden öppna frågeställningar skapar ett enda kaos ifall tidtabellen blir för pressad. Önskan om att skjuta fram samgåendet med ett år är därför ytterst rimligt.

– Den kommunala oron måste en minister kunna förstå och samtidigt respektera att kommunerna behöver minst ett extra år för att hinna få bl.a. alla personalfrågor på plats, säger Centerns gruppledare Harry Jansson.

Jansson konstaterar samtidigt att kommunministern saknar stöd i lag för sitt agerande, bl.a. vad gäller påståendet om att en senareläggning av sammanslagningen skulle kosta 1,5 miljoner.

– I det lagförslag Nina Fellman hotar med står det uttryckligen att kommunerna straffas först om de inte går samman före 2022. Kommunministern bedriver nu ett märkligt ministerstyre baserat på egna antaganden och förhoppningar, säger Harry Jansson.

Centern kommer att behandla kommunfrågan på ett öppet seminarium den 3 april och Harry Jansson utgår från att kommunministerns senaste utspel kommer att diskuteras.

– Vi står inför den största samhällsreformen någonsin på Åland samtidigt som vi har en landskapsregering som gör allt för att tumma på respekten för den kommunala självstyrelsen.

CENTERNS LAGTINGSGRUPP

SVAR PÅ INSÄNDARE:
Under den frivilliga process som pågår i Finström, Geta och Sund har dessa kommuner vänt sig till landskapsregeringen för att få ett klargörande kring hur samgångsstöden beräknas i två på varandra följande förändringar, om Finström-Geta-Sund går samman redan år 2019. Landskapsregeringen har, helt i linje med tidigare löften, klargjort att frivillighet belönas och att den snabbare processen innebär ett något högre samgångsstöd, kring en miljon.

Inte i något skede har det förekommit några hot, däremot en vilja att stöda och uppmuntra processen, dels ekonomiskt, dels genom sådana satsningar som kan göras med stöd i lag. Vi har konstaterat att Dånö-bron kan ingå i en ansökan om extra anslag, att man kan diskutera om fastigheter i landskapets ägo som kan vara till nytta för den nya kommunen, och att en högre stödnivå kan vara möjlig om den nya kommunen vill bygga en nya förvaltningsbyggnad på ett energieffektivt sätt.

Jag har ingen önskan att möta den gälla tonen i Harry Janssons inlägg med samma mynt, utan kan bara konstatera att det nu finns ett lagförslag ute på remiss och att det ska behandlas i god demokratisk ordning i Ålands lagting.

NINA FELLMAN (S)

KANSLI- OCH KOMMUNMINISTER