DELA

Centern sviker, igen

När regeringen Thörnroos tillträdde deklarerade man att den breda majoriteten på 20 av 30 lagtingsledmöter även innebar att man inte behövde tycka lika i alla frågor. Få trodde nog då att detta även skulle gälla valets stora löfte om en tunnel till Föglö.

I regeringsprogrammet skrev man in att man avser bygga en tunnel och att en utredning ska inledas. Inget hände. En inte alltför vild gissning är att en majoritet saknas i regeringen Thörnroos och att detta är den verkliga orsaken till att man nu vill få till stånd en parlamentarisk kommitté som ska diskutera detta ännu ett varv. Genomskinligt och rent pinsamt.

För faktum är att stöd för tunnel finns. Inte bara inom regeringsblocket utan också inom delar av oppositionen. Det torde alltså bara vara att kavla upp ärmarna och börja jobba. Något som näringsutskottets ordförande Jörgen Pettersson (C) manar den parlamentariska kommittén att göra. Infrastrukturminister Christian Wikström (Ob) säger att tanken bakom kommittén är att komma fram till en gemensam linje, som även skulle hålla över val.

Goddag yxskaft, det är det man gjort. Men centern svek. Då och nu.

TONY WIKSTRÖM (S)