DELA

Centern stöder en utveckling av centrum

Mariehamns Centern välkomnar initiativet från handlarna som kräver en förtätning av Mariehamns centrum. Det är ett måste för en livfull stad. Vi behöver fler butiker och fler bostäder för att centrum skall bli den stadskärna som krävs för att staden Mariehamn skall vara intressant att bo i, flytta till och besöka.
Mariehamns Centern anser till exempel att Magazintomten skall få bebyggas med åtta våningar – eftersom det är en nödvändighet för att få tillräckliga ytor och därmed konkurrenskraftiga kvadratmeterhyror.
Inom centern stöder vi också handlarnas önskemål om en mer serviceinriktad och tillmötesgående hantering av ärenden så att inte byråkrati eller gränser mellan olika förvaltningar skall försvåra eller försena entreprenörerna med att komma igång med sina projekt. En översyn av stadens organisation pågår. Vi förväntar oss att den skall utmynna i bl a att gränserna mellan byggnadsinspektionen, stadsplanekontoret och tekniska verken elimineras. Det är ett exempel på hur vi kan få högre effektivitet och bättre service för medborgarna och företagen.
Många partier talar gärna om ett företagsvänligt Åland och behovet av att utveckla Mariehamns centrum.
Vi hoppas att andra partier ska ha modet att fatta beslut som leder till nytänkande och utveckling.
Britt Lundberg (c)