DELA

Centern står för reformer

Till skillnad mot Nya Ålands ledarsida jobbar Åländsk Center för stärkt självstyrelse och närdemokrati på hela Åland. Över tid har partiet reformerat självstyrelselagen, grundskoleväsendet, gymnasiet, sjukvården, infrastrukturen och mycket mer.

Vi har förändrat och förbättrat tillsammans med berörda parter och andra likasinnade partier. Det är självstyrelsens kärna till skillnad mot tvångssammanslagningar av kommuner vilket strider mot grunden för lokal självstyrelse.

Det är det som gör Åland unik.

Av det skälet var Centerns ursprungliga tanke att ta fram ett Kommunernas socialtjänst (KST) i samarbete med berörda. Det hade också fungerat om inte nuvarande landskapsregering blandat bort korten och bromsat snarare än drivit på kommunerna.

Den kommunala självstyrelsen på Åland är historiskt stark och har skapat stor välfärd och förutsättningar för framgångsrika företag. Den har genomgått reformer och den kommer att genomgå nya reformer vilket är nödvändigt och klokt för att möta framtida utmaningar.

Om dessa kommande reformer ska bli lyckade är det viktigt att de inblandade känner sig delaktiga. Annars tar vi inte vår självstyrelse på det allvar den förtjänar och då blir det samma som i Finland vilket åtminstone Åländsk Center helst undviker.

Åländsk Center