DELA

Centern skadar den politiska trovärdigheten

Ingen jordbrukare, ingen bonde, mjölk- eller köttproducent, ingen ålänning är så blåögd att man inte inser faktum:
– Trovärdigheten för Åländsk Centern är körd.
Det patetiskt att höra hur ordförande Harry Jansson aktivt, personligen raggar bonderöster för att, om möjligt, trygga en plats till lagtinget. Inget tycks hindra honom i ivern att blidka målgruppen, om inte målgruppen själv.

Lika ledsamt för den demokratiska trovärdigheten är det att höra den tveeggade C-lagtingsgruppens ambivalenta förklaringar för att fumla ihop en enad front kring LBU-programmet, som i sig visar på ett mycket större problem.
Det är med pinsamhetens önskan till bättre vetande man hör Runar Karlsson och Torbjörn Eliasson, samt övriga företrädare för Centern, redogöra och förklara fotfolkets dom över:
– lagtingsgruppens oförmåga att lyssna på partistyrelsen
– lagtingsgruppens oförmåga att samarbeta med Centerns ministrar
– Centerns oförmåga att driva trovärdig politik och särskilt i regeringsställning.

Centern är numera i grunden sönderslitet av intressen mellan stad och landsbygd, splittrat av enskildas strävan till framgång på bekostnad av annan och helheten.
Det skadar oerhört mycket folks förtroende för åländsk politik och tilltron till ålänningarnas kompetens och förmåga att sköta Ålands angelägenheter.
Jag har sagt det förut, jag säger det igen:
– Det största hotet mot Ålands utveckling, välfärd och framgång är det politiska etablissemanget.
Ove Andersson,
Ålands Framtid